ללקוחות עסקיים של בתיאבון בלבד

15% הנחה** להזמנת משלוחים עסקיים ללקוחות קיימים וחדשים של Gett לעסקים

*בכפוף להסכם ההתקשרות, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Gett.
*ההטבה הינה על הרכיב המשתנה בלבד ולא על הרכיב הקבוע, ככל שרלוונטי.
**ההנחה תינתן ללקוחות חדשים של Gett לעסקים בשלושת החודשים הראשונים להצטרפות, וללקוחות קיימים בשלושת החודשים הראשונים מעת מילוי הטופס וקבלת אישור מהמחלקה העסקית בגין קבלת ההטבה. מובהר כי לקוחות קיימים, להם יש הנחה קיימת בגט, לא יהיו זכאים לכפל הטבות, אלא להטבה הגבוהה מבין השניים. למען הסר ספק, לא מדובר בהטבות מצטברות אלא חליפיות.