שיתופי פעולה CASHBACK

אמריקן אקספרס סנטוריון

Cashback 20% החזר כספי על הזמנת נסיעות ו/או משלוחים באמצעות אפליקציית Gett, למשתמשים בכרטיס סנטוריון במעמד החיוב החודשי.

עד 250 ש"ח מצטברים בשנה.

תקופת ההטבה:
13.4.2022 – 13.4.2023

למימוש ההטבה

אמריקן אקספרס פלטינה

Cashback 20% החזר כספי על הזמנת נסיעות ו/או משלוחים באמצעות אפליקציית Gett, למשתמשים בכרטיס פלטינה במעמד החיוב החודשי.

עד 250 ש"ח מצטברים בשנה.

תקופת ההטבה:
13.4.2022 – 13.4.2023

למימוש ההטבה

ISRACARDTOP

Cashback 20% החזר כספי על הזמנת נסיעות ו/או משלוחים באמצעות אפליקציית Gett, למשתמשים בכרטיס ISRACARDTOP במעמד החיוב החודשי.

עד 250 ש"ח מצטברים בשנה.

תקופת ההטבה:
12.4.2022 – 12.4.2023

למימוש ההטבה

bitcard

Cashback 10% החזר כספי על הזמנת נסיעות ו/או משלוחים באמצעות אפליקציית Gett, למשתמשים בכרטיס bitcard במעמד החיוב החודשי

עד 250 ש"ח מצטברים בשנה, בכל בתי העסק המשתתפים במבצע.

תקופת ההטבה:
שנה ממועד הנפקת הכרטיס

פרטי הצטרפות לכרטיס

ידוע ללקוחות כי Gett אינה צד להתקשרות בינם לבין חברות כרטיסי האשראי וכי חברות כרטיסי האשראי בלבד אחראיות לביצוע ההחזר הכספי.