Gett Delivery לעסקים

הזמנת משלוחים On Demand בפריסה ארצית.
ממשק מתקדם, יעיל ונוח להזמנת משלוחים עסקיים, לניהול ומעקב אחר ההזמנות ולייצוא דוחות 24/7.

ממשק מתקדם ונוח ליצירת הזמנה

הזמינו באמצעות ממשק אינטרנטי ידידותי, המאפשר לנהל את פעילות המשלוחים העסקיים שלכם במקום אחד.

דוחות וניתוחים אנליטיים 24/7

ניתוחים מפורטים של הזמנות, יכולת לייצא דוחות מהממשק באופן שוטף וקבלת חשבונית חודשית מרכזת.

צפייה בסטטוס הזמנות ומעקב אחר המשלוחים

יכולת מעקב בזמן אמת אחר המשלוח ממציאת השליח ועד איסוף ההזמנה גם למזמין וגם למקבל המשלוח.

מצטרפים ל-Gett לעסקים, ונהנים משירות איכותי, מקצועי ומהיר