Gett Delivery

רק ללקוחות חדשים ב-Gett לעסקים

₪35 למשלוח בחודש ינואר בתל אביב והסביבה*

Gett Delivery לעסקים – שירות להזמנת משלוחים, on demand ובפריסה ארצית

*בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות עם Gett | ללקוחות עסקיים חדשים המצטרפים דרך עמוד ההרשמה עד ה-31.01.24 | המבצע הינו בין התאריכים ה-01.01.2024-31.01.2024 בהזמנת משלוח בצי Small Priority בערים הבאות (בלבד): ת״א-יפו, ר״ג, גבעתיים, בני ברק, פ״ת והרצליה ועד מרחק של 8 ק״מ, עד ה-31.01.2024 | בגין כל ק"מ נוסף יגבה סך של 3.9 ש"ח |  הסכומים אינם כוללים מע"מ | המחיר אינו כולל תוספות נוספות הקבועות בהסכם ההתקשרות