מידע פיננסי

על מנת להיות שליח ב-Gett Delivery, צריכה להיות לך אפשרות להגיש לנו חשבונית

בשביל זה עליך להיות עוסק עצמאי– פטור, מורשה, חברה בע"מ וכדומה.

לפתיחת עוסק עצמאי עליך לפתוח תיק במע"מ ותיק במס הכנסה

1. תיק במע"מ

כאשר אדם פותח תיק במע"מ, הוא צריך להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק. על פי מחזור זה ייקבע מעמדו במע"מ, כלומר אם הוא יסווג כעוסק פטור או כעוסק מורשה.

עוסק פטור– פתיחת עוסק פטור הוא תהליך הכולל פתיחת תיק במע"מ כעוסק פטור ולאחר מכן תיק במס הכנסה וביטוח לאומי.

עוסק מורשה– כדי לפתוח עוסק מורשה במע"מ יש לגשת פיזית (לא ניתן באמצעות האינטרנט ) או באמצעות רואה חשבון למחלקת גבייה ורישום בתחנת מע"מ הקרובה ביותר אליך.

איך לפתוח תיק במע"מ

  • את הבקשה לפתיחת התיק יש להגיש במשרד האזורי הקרוב אליכם.
  • מה צריך להגיש?
    1. תעודת זהות
    2. המחאה מבוטלת מהחשבון שלכם/ אישור של פרטי חשבון הבנק
    3. טופס רישום לצורכי מע"מ 
  • קיימת אפשרות לפתוח תיק על ידי מייצג ללא הצורך בהגעה למשרד האזורי (רואה חשבון וכו)

 

2. תיק במס הכנסה

לפי החוק כל אדם או תאגיד אשר התחיל לעסוק בעסק המניב הכנסות חייב להירשם כעוסק במס הכנסה.

כדי לפתוח תיק במס הכנסה יש למלא בכתב טופס בקשה (לחפש באינטרנט) ולשלוח לאגף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק. לא חובה להגיע פיזית למשרדי מס הכנסה.

מדריך לפתיחת תיק במס הכנסה

*האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ חשבונאי ו/או משפטי אלא מדובר במידע כללי וראשוני בלבד. על השליח לוודא את מלוא חובותיו וזכויותיו מול הגורמים המקצועיים.

קישור לאתר רשות המיסים: https://www.misim.gov.il/emosek/wHzanatTik.aspx