דגשים למילוי טופס פרטים פיננסיים

עוסק עצמאי:

שם פרטי, טלפון- של השליח

פרטי ח.פ, עוסק, חשבון בנק, מייל- של בעל העסק

* אם התיק שפתחת במע"מ ובמס הכנסה הוא על השם שלך- יש לרשום את הפרטים של העסק שלך.