מידע פיננסי

הסבר לאישור החשבונית החודשית

  • המידע המסומן באדום- מועדים ותאריכים המשתנים בכל חודש