מידע פיננסי לשליח המצטרף
ל-Gett Delivery

  • כיצד למלא את טופס הפרטים הפיננסיים?
  • מה זה עוסק פטור, מורשה וכדומה?
  • כיצד לאשר את החשבונית החודשית?

תשובות לשאלות האלו ועוד, תמצאו ממש כאן!

אין לי פרטים פיננסיים בשביל למלא את הטופס.
מה צריך לעשות עכשיו?

*לסיוע בפתיחת תיק כאן 

 

יש לי פרטים פיננסיים בשביל למלא את הטופס, מה צריך לעשות?