קל להצטרף
ל-Gett Delivery

1

ממלאים פרטים אישיים

2

ממלאים פרטים פיננסים

3

מתחילים לקחת משלוחים ולהרוויח!

הצטרף ל-Gett Delivery ותתחיל להרוויח מכל משלוח!

מה השם הפרטי שלך?
מה שם המשפחה שלך?
מה מספר הטלפון שלך? (רק מספרים בבקשה)
מה האימייל שלך?
יש לסמן את התיבה על מנת להמשיך