פשוט להרוויח יותר!
בחר את המסלול המתאים לך וצא לדרך

במסלול זה ניתן להרוויח עד

₪28,030בחודש[1]

כולל איסוף נסיעות מנתב״ג [2]

Gett מקסימום
CASHBACK אזורי

נסיעות פרטיות ועסקיות ללא עמלה מחוץ לגוש דן [3] וגישה לכל החידושים והשירותים של Gett

תכנית נאמנות CASHBACK
עד ₪300 החזר חודשי על דמי המנוי![4]

חבילת קדימות פרימיום

V קדימות

V נסיעה בתוך נסיעה

V נסיעה לכיוון

V נסיעות עתידיות

V נסיעות עתידיות בונוס

פתוח לנהגים ממותגים [6]

V משלוחים מ'חלון לחלון' [5]

חבילת נסיעות ומבצעים

V הממשק הטכנולוגי של Gett בנתב”ג [7]

V מבצעי נסיעות ותוספות כספיות

V נסיעות מיידיות פרטיות

V משלוחי 'דלת לדלת' [5]

V מבצע 'צרף נוסע' [8]

חבילת הטבות ושירות

V נסיעות מיידיות עסקיות

V מועדון נהגים

V התחשבנות שבועית

V 'מפות חמות'

V מענה לפניות 24/7

V דמי ביטול נסיעה [9]

₪1,285 לחודש

+ ₪5.85 לנסיעה בתוך גוש דן [10]

[1] סכום התמורה המקסימלי שעשוי להתקבל כתוצאה משימוש באפליקציית Gett המחושב לפי ממוצע חודשי של התמורה שהתקבלה אצל 5% מהנהגים המובילים במסלול בחודש מרץ 2022.

[5] למעט מנתב"ג ולנתב"ג.

[6] נהגים לא ממותגים יוכלו לרכוש את החבילה בתוספת של 1,170 ש"ח (כולל מע"מ) בחודש, בכפוף לאישור החברה. אין באמור דרישה לבלעדיות עם Gett.

[7] לצורך לקיחת נסיעה עתידית (פרטית או עסקית) מנתב"ג.

[10] בגין נסיעות פרטיות (מיידיות או עתידיות) אשר נקודת האיסוף בהן הנה בתוך "גוש דן" ובגין נסיעות "תשלום עם Gett", יתווסף לרכיב החודשי הקבוע, רכיב משתנה בדמות עמלה פר נסיעה. Gett שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המסלולים.

במסלול זה ניתן להרוויח עד

₪38,530בחודש[1]

כולל איסוף נסיעות מנתב״ג [2]

Gett מקסימום
CASHBACK ארצי

נסיעות פרטיות ועסקיות בכל הארץ [3] וגישה לכל החידושים והשירותים של Gett

תכנית נאמנות CASHBACK
עד ₪400 החזר חודשי על דמי המנוי![4]

חבילת קדימות פרימיום

V קדימות

V נסיעה בתוך נסיעה

V נסיעה לכיוון

V נסיעות עתידיות

V נסיעות עתידיות בונוס

פתוח לנהגים ממותגים [6]

V משלוחים מ'חלון לחלון' [5]

חבילת נסיעות ומבצעים

V הממשק הטכנולוגי של Gett בנתב”ג [7]

V מבצעי נסיעות ותוספות כספיות

V נסיעות מיידיות פרטיות

V משלוחי 'דלת לדלת' [5]

V מבצע 'צרף נוסע' [8]

חבילת הטבות ושירות

V נסיעות מיידיות עסקיות

V מועדון נהגים

V התחשבנות שבועית

V 'מפות חמות'

V מענה לפניות 24/7

V דמי ביטול נסיעה [9]

₪1,987 לחודש [10]

[1] סכום התמורה המקסימלי שעשוי להתקבל כתוצאה משימוש באפליקציית Gett המחושב לפי ממוצע חודשי של התמורה שהתקבלה אצל 5% מהנהגים המובילים במסלול בחודש מרץ 2022.

[3] נסיעות פרטיות ועסקיות למעט מנתב"ג.

[5] למעט מנתב"ג ולנתב"ג.

[6]  נהגים לא ממותגים יוכלו לרכוש את החבילה בתוספת של 1,170 ש"ח (כולל מע"מ) בחודש. אין באמור דרישה לבלעדיות עם Gett.

[7] לצורך לקיחת נסיעה עתידית (פרטית או עסקית) מנתב"ג.

[10] Gett שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המסלולים.

במסלול זה ניתן להרוויח עד

₪19,500בחודש[1]

כולל איסוף נסיעות מנתב״ג [2]

Gett סופ"ש אקסטרה

נסיעות מיידיות (פרטיות ועסקיות) בימות “סוף השבוע” ובימי האקסטרה המוגדרים בכל הארץ [3]

חבילת קדימות פרימיום

X קדימות

V נסיעה בתוך נסיעה – פתוח לנהגים ממותגים [4]

V נסיעה לכיוון – פתוח לנהגים ממותגים [4]

X נסיעות עתידיות

X נסיעות עתידיות בונוס

X משלוחים מ'חלון לחלון'

חבילת נסיעות ומבצעים

V הממשק הטכנולוגי של Gett בנתב”ג [5]

V מבצעי נסיעות ותוספות כספיות

V נסיעות מיידיות פרטיות

V משלוחי 'דלת לדלת' [6]

V מבצע 'צרף נוסע' [7]

חבילת הטבות ושירות

V נסיעות מיידיות עסקיות

V מועדון נהגים

V התחשבנות שבועית

V 'מפות חמות'

V מענה לפניות 24/7

V דמי ביטול נסיעה [8]

₪583 לחודש

+ ₪14.04 לנסיעה באמצע השבוע
בכל הארץ [9]

[1] סכום התמורה המקסימלי שעשוי להתקבל כתוצאה משימוש באפליקציית Gett המחושב לפי ממוצע חודשי של התמורה שהתקבלה אצל 5% מהנהגים המובילים במסלול בחודש מרץ 2022.

[3] נסיעות מיידיות (פרטיות ועסקיות) למעט מנתב"ג.
"סוף השבוע" יוגדר לצורך מסלול זה: יום חמישי מהשעה 15:00 ועד ליום ראשון שלאחריו בשעה 06:59. "ימי האקסטרה" יוגדרו לצורך מסלול זה: (1) ערב יום השנה האזרחית החדשה והיום שלמחרת עד לשעה 23:59, (2) ערב חג פורים והיום שלמחרת עד לשעה 23:59, (3) ערב יום העצמאות והיום שלמחרת עד לשעה 23:59 ו- (4) במשך עשרה (10) ימים נוספים במהלך שנה קלנדרית שייקבעו ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של Gett ויעודכנו מראש ע"י Gett וזאת ע"י מתן הודעה לנהג מראש באפליקציה.

[4] נהגים לא ממותגים יוכלו לרכוש את החבילה בתוספת של 1,170 ש"ח (כולל מע"מ) בחודש, בכפוף לאישור החברה. אין באמור משום דרישה לבלעדיות עם Gett.

[5] לצורך לקיחת נסיעה עתידית (פרטית או עסקית) מנתב"ג.

[6] למעט מנתב"ג ולנתב"ג.

[9] בגין נסיעות מיידיות (פרטיות ועסקיות), נסיעות רשומות מתור נתב"ג ונסיעות "תשלום עם Gett" שבוצעו שלא במהלך "סוף השבוע", יתווסף לרכיב החודשי הקבוע רכיב משתנה בדמות עמלה פר נסיעה. Gett שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המסלולים.

במסלול זה ניתן להרוויח עד

₪9,660בחודש[1]

כולל איסוף נסיעות מנתב״ג [2]

משלימים עם Gett

נסיעות מיידיות (פרטיות ועסקיות) בכל הארץ [3]

חבילת קדימות פרימיום

X קדימות

X נסיעה בתוך נסיעה

X נסיעה לכיוון

X נסיעות עתידיות

X נסיעות עתידיות בונוס

X משלוחים מ'חלון לחלון'

חבילת נסיעות ומבצעים

V הממשק הטכנולוגי של Gett בנתב”ג [4]

V מבצעי נסיעות ותוספות כספיות

V נסיעות מיידיות פרטיות

V משלוחי 'דלת לדלת' [5]

V מבצע 'צרף נוסע' [6]

חבילת הטבות ושירות

V נסיעות מיידיות עסקיות

V מועדון נהגים

X התחשבנות שבועית

X 'מפות חמות'

V מענה לפניות 24/7

X דמי ביטול נסיעה

₪232 לחודש

+ ₪11.7 לנסיעה [7]

[1] סכום התמורה המקסימלי שעשוי להתקבל כתוצאה משימוש באפליקציית Gett המחושב לפי ממוצע חודשי של התמורה שהתקבלה אצל 5% מהנהגים המובילים במסלול בחודש מרץ 2022.

[3] נסיעות מיידיות (פרטיות ועסקיות) למעט מנתב"ג.

[4] לצורך לקיחת נסיעה עתידית (פרטית או עסקית) מנתב"ג.

[5] למעט מנתב"ג ולנתב"ג.

[7] בגין נסיעות מיידיות (פרטיות ועסקיות), נסיעות רשומות מתור נתב"ג ונסיעות "תשלום עם Gett", יתווסף לרכיב החודשי הקבוע רכיב משתנה בדמות עמלה פר נסיעה. Gett שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המסלולים.

במסלול זה ניתן להרוויח עד

₪19,920בחודש[1]

כולל איסוף נסיעות מנתב״ג [2]

Gett חמש פלוס

נסיעות מיידיות (פרטיות ועסקיות) בכל הארץ [3] וגישה לחלק מהחידושים והשירותים של Gett

חבילת קדימות פרימיום

X קדימות

V נסיעה בתוך נסיעה – פתוח לנהגים ממותגים[4]

V נסיעה לכיוון – פתוח לנהגים ממותגים[4]

X נסיעות עתידיות

X נסיעות עתידיות בונוס

X משלוחים מ'חלון לחלון'

חבילת נסיעות ומבצעים

V הממשק הטכנולוגי של Gett בנתב”ג [5]

V מבצעי נסיעות ותוספות כספיות

V נסיעות מיידיות פרטיות

V משלוחי 'דלת לדלת' [6]

V מבצע 'צרף נוסע' [7]

חבילת הטבות ושירות

V נסיעות מיידיות עסקיות

V מועדון נהגים

V התחשבנות שבועית

V 'מפות חמות'

V מענה לפניות 24/7

V דמי ביטול נסיעה [8]

₪817 לחודש

+ ₪5.85 לנסיעה [9]

[1] סכום התמורה המקסימלי שעשוי להתקבל כתוצאה משימוש באפליקציית Gett המחושב לפי ממוצע חודשי של התמורה שהתקבלה אצל 5% מהנהגים המובילים במסלול בחודש מרץ 2022.

[3] נסיעות מיידיות (פרטיות ועסקיות) למעט מנתב"ג.

[4] נהגים לא ממותגים יוכלו לרכוש את החבילה בתוספת של 1,170 ש"ח (כולל מע"מ) בחודש, בכפוף לאישור החברה. אין באמור משום דרישה לבלעדיות עם Gett.

[5] לצורך לקיחת נסיעה עתידית (פרטית או עסקית) מנתב"ג.

[6] למעט מנתב"ג ולנתב"ג.

[9] בגין נסיעות מיידיות (פרטיות ועסקיות), נסיעות רשומות מתור נתב"ג ונסיעות "תשלום עם Gett", יתווסף לרכיב החודשי הקבוע רכיב משתנה בדמות עמלה פר נסיעה. Gett שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המסלולים.

שאלות נפוצות