מצרפים חברים לאפליקציית Gett ומקבלים עד ₪1,000

עבור כל נהג שיצטרף תוכל לקבל:

₪300 תגמול מיידי ועד ₪1,000 סה"כ
בהצטרפות למסלול 'Gett מקסימום CASHBACK ארצי'

₪200 תגמול מיידי ועד ₪700 סה"כ
בהצטרפות למסלול 'Gett מקסימום CASHBACK איזורי'

₪200 תגמול מיידי ועד ₪500 סה"כ
בהצטרפות למסלול 'Gett חמש פלוס'

על כל נהג שיצטרף למסלול אחר, תוכל לקבל תגמול בהתאם לתקנון הרלוונטי.

הצטרף לנהגים שכבר המליצו!

מצרפים חברים ל-Gett ומקבלים עד ₪1,000 ותגמול מיידי כבר מהחודש הראשון

פרטי הנהג הממליץ
מה השם המלא שלך?
מה הטלפון שלך? (מספרים בלבד בבקשה)
מה מספר הנהג שלך? (מספרים בלבד)
פרטי החבר
מה השם המלא של החבר?
מה הטלפון של החבר? (מספרים בלבד בבקשה)