מצרפים חברים לאפליקציית Gett ומקבלים עד ₪1,000

עבור כל נהג שיצטרף תוכל לקבל:

₪300 תגמול מיידי ועד ₪1,000 סה"כ
בהצטרפות למסלול 'Gett מקסימום CASHBACK ארצי'

₪200 תגמול מיידי ועד ₪700 סה"כ
בהצטרפות למסלול 'Gett מקסימום CASHBACK איזורי'

₪200 תגמול מיידי ועד ₪500 סה"כ
בהצטרפות למסלול 'Gett חמש פלוס'

על כל נהג שיצטרף למסלול אחר, תוכל לקבל תגמול בהתאם לתקנון הרלוונטי.

הצטרף לנהגים שכבר המליצו!

מצרפים חברים ל-Gett ומקבלים עד ₪1,000 ותגמול מיידי כבר מהחודש הראשון

פרטי הנהג הממליץ
פרטי החבר