Gett  ISRACARDTOP
Gett ISRACARDTOP

20% CASHBACK

בלעדי למחזיקי כרטיס ISRACARDTOP, הורידו את ההטבה וקבלו 20% החזר כספי (עד 250 ש״ח במצטבר) להזמנת מוניות ומשלוחים בקליק.

בכפוף לתנאי ההטבה. תקופת המבצע 12/4/22-12/4/23. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ. בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר, ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. Gett אינה צד להתקשרות בינכם לבין ישראכרט וישראכרט בלבד אחראית לביצוע ההחזר הכספי.

רוצים להזמין כרטיס ISRACARDTOP?

או שלחו את המילה Top Gett למספר 052-9999850 וקבלו לינק להצטרפות

ישראכרט תעניק ללקוחות זכאים אשר ינפיקו כרטיס ISRACARDTOP בתהליך דיגיטלי או מחזיקים בכרטיס ISRACARDTOP ויורידו קוד הטבה בתקופת המבצע 12/4/22-12/4/23 את ההטבה הבאה: CASHBACK 20% על הזמנת משלוחים או נסיעות באפליקציית Gett ועד לסך כולל של 250 ₪ במצטבר בתקופת המבצע ובכפוף לתנאי ההטבה להלן: ההחזר יינתן לכרטיס האשראי במועד החיוב של הלקוח על בסיס עסקאות שנקלטו בחודש הקלנדרי הקודם | ביצוע העסקאות החל מהשעה 00:00 ביום א' ועד השעה 18:00 בערב ביום ה' | ההטבה הינה אחת ל- ת.ז | בכפוף להנפקת הכרטיס בלינק הייעודי בלבד המצורף בדף זה או להורדת קוד הטבה למחזיקי כרטיס ISRACARDTOP . | לקוח אשר ינפיק כרטיס ISRACARDTOP חדש ייהנה מהטבה זו כהטבת הצטרפות. ידוע ללקוחות כי Gett אינה צד להתקשרות בינם לבין ישראכרט וכי ישראכרט בלבד אחראית לביצוע ההחזר הכספי. | הטבה בדמי כרטיס – במסגרת חברותך, בהנפקת כרטיס, ISRACARDTOP הנך זכאי להנחה בשיעור של 100% מדמי הכרטיס בשנה הראשונה, לאחר סיום מועד זכאותך להנחה בדמי הכרטיס, תהיה זכאי להטבה בדמי הכרטיס בהתאם לסוג הכרטיס ויעד החיובים, והכל כמפורט בתעריפון. דמי כרטיס חוץ בנקאי: פלטינה – 19.90 ₪, גולד מסטרקארד / מסטרקארד – 15.90 ₪ . | הטבת ביטוח נסיעות לחו"ל ללקוחות תושבי ישראל עד גיל 85 , ללא הגבלה במספר הנסיעות, בכל נסיעה עד 5 ימי ביטוח חינם בכפוף לתקנון ולתנאי הפוליסה המלאים. יש להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה לחו"ל באתר האינטרנט באזור חו"ל או בטלפון: 03-6381919 או 03-6364686. | הזכאות להטבת כניסה לטרקלין דן בנתב"ג – כניסה אחת חינם בחודש (בין מועדי חיוב) בכרטיס, בכפוף לחיוב החשבון בגין עסקאות בבתי עסק בסך של 2,000 ₪ ומעלה במועד החיוב האחרון ועלות כניסה מוזלת (69 ₪) על רכישות בסך נמוך מזה. למימוש ההטבה יש להוריד קוד קופון באפליקציה הסלולרית / באתר ישראכרט. פרטים נוספים באתר ישראכרט. הכניסה לטרקלין דן בהצגת כרטיס ISRACARDTOP וכרטיס עליה למטוס, השהייה מוגבלת לשעתיים ובהתאם לתקנון טרקלין דן. | הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ. בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר, ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. | טל"ח.