מדיניות פרטיות

לנהגי מונית המתקשרים עם Gett לצורך ביצוע נסיעות מנמל התעופה בן גוריון (״נתב״ג״)

מועד עדכון אחרון: 7.1.2024

מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ (ביחד עם החברות הקשורות לה – "Gett" או "אנו") נוהגת במידע אישי ("מידע") שנאסף מנהגי מונית המשתמשים במערכות שמפעילה Gett, שמשלבות אפליקציה מונחית לוין שתותקן על המכשיר הנייד של הנהג, לצורך ביצוע שירותי הסעה במונית מנתב"ג באחד או יותר מהמסלולים הבאים:

א. כניסה קבועה לתור הנסיעות בקומה 1 בנתב"ג שמוזמנות בידי נוסעים עם נחיתתם בנמל ("מוניות רשומות"), בהתאם לתנאי השימוש לנהג באפליקציית Gett;

ב. כניסה מזדמנת לתור הנסיעות בקומה 1 בנתב"ג שמוזמנות בידי נוסעים עם נחיתתם בנמל ("מונית מזדמנות"), בהתאם לתנאי השימוש באפליקציית Gett – נהג מונית מזדמנת;

ג. איסוף נסיעות מוזמנות מקומה 2 בנתב"ג שנרשמו לפחות שעתיים קודם למועד האיסוף ("מוניות מוזמנות מראש"), בהתאם לתנאי השימוש באפליקציית Gett – נהג מונית מוזמנת מראש.

מדיניות פרטיות זו נוגעת אליך ככל שאתה מתקשר עם Gett באחד המסלולים המתוארים לעיל ("את/ה" או "אתם"  ו"השירות", בהתאמה). אנא קרא אותה בעיון וודא שהיא מובנת לך ושאתה מסכים לאמור בה. הסכמתך לתנאי השימוש הרלוונטיים ולמדיניות פרטיות זו תהווה הסכמה לשימוש במידע הנוגע אליך כאמור במדיניות פרטיות זו, לרבות במידע הנמסר במסגרת הרשמתך לשירות. לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע הנוגע אליך. אם אינך מסכים לאמור במדיניות זו, או שאתה מתנגד לכך ש-Gett (לרבות נותני השירות מטעמה, כמפורט בסעיף 4) תאסוף ותשתמש במידע הנוגע אליך, אנא הימנע משימוש בשירות וממסירת מידע הנוגע אליך במסגרתו.

נהגים בעלי חשבון משתמש לשירותים אחרים של Gett: במקרה שאתה בעל חשבון משתמש בשירותים אחרים שמוצעים לנהגים על ידי Gett, לרבות משתמש באפליקציית Gett לאישור וביצוע הזמנות נסיעה מכל נקודת איסוף אחרת ברחבי הארץ, ייתכן שהנסיעות מנתב"ג שתבצע במסגרת השירות ישויכו לאותו חשבון משתמש. במקרה זה, פרטי הנסיעות מנתב"ג שתבצע יהיו זמינים תחת אותו חשבון משתמש, ומידע המצוי ברשותנו בנוגע לאותו חשבון משתמש עשוי לשמש אותנו אף בקשר לשירות, למטרות המפורטות מטה. השימוש במידע בקשר לחשבון משתמש כאמור, לרבות כל נסיעה מנתב"ג שתשויך לו, הוא בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות הכללית של שירותי Gett, ואנו מעודדים אותך לעיין גם בה ככל שאתה בעל חשבון משתמש בשירותים אחרים של Gett.

מדיניות זו פונה ומתייחסת לכלל המגדרים, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1. איזה מידע אנו אוספים?

א. מידע על נהגי מוניות רשומות ומוניות מזדמנות: השירות מאפשר להיכנס לתור הנסיעות מנתב"ג שמוזמנות בידי נוסעים עם נחיתתם בנמל, לקבל הזמנות נסיעה כאמור ולבצען, בין כנהג עצמאי ובין כחלק מצי מוניות שמטעמו אתה פועל. לשם כך, Gett אוספת ומעבדת את סוגי המידע הבאים ביחס לנהגי מוניות רשומות או מזדמנות, לפי העניין:

 • פרופיל נהג: שם, מספר ת"ז, תמונת פרופיל, מספר טלפון נייד, סיסמה מגובבת, כתובת דוא"ל, רישיון נהיגה, רישיון רכב (כולל סוג רכב ומספר רישוי), רישיון מונית, פרטי ביטוח חובה לרכב וכן ביטוח מקיף או צד ג', ולגבי נהגי מוניות רשומות גם כתובת מגורים ותחביבים;
 • מידע עסקי: שם עוסק/חברה, סוג מסלול ותנאים חוזיים ומסחריים נלווים, פרטי חשבון בנק, פרטי תשלום, פרטי עסקאות קודמות ופרטים שנכללו בטפסים הנדרשים לצורך דיווחים לרשויות;
 • הזמנות ונסיעות: מידע המתייחס למיקום בתור המוניות בנתב"ג, זמני הגעה אליו ועזיבתו, שיוך להזמנות נסיעה מנתב"ג, פרטי איסוף והורדה, מסלול נסיעה, מיקום מבוסס GPS של המכשיר הסלולרי שלך, הגדרות נסיעה וכל מידע אחר שמסרת בקשר לנסיעה;
 • דירוגים ומשובים שנמסרים על ידי הנוסעים ו/או הנהגים ביחס לחוויית השירות, ההזמנה או הנסיעה (לפי העניין);
 • נתוני שימוש בשירותים: נתוני שימוש טכניים, מידע סטטיסטי ומצרפי ורישומי פעילות, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריוּת, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסאות האפליקציה והדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר שממנו התחברת;
 • פניות ישירות ותקשורת עמנו: פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו באמצעות טפסים מקוונים, בעל פה, בדוא"ל ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב-Gett (כגון שירות נהגים, תמיכה והדרכה).

ב. מידע על נהגי מוניות מוזמנות מראש: השירות מאפשר להיכנס לנתב"ג לצורך איסוף נסיעות מוזמנות מראש, בין כנהג עצמאי ובין כחלק מצי מוניות שמטעמו אתה פועל, ובלבד שהזנת במערכות Gett שיועמדו לרשותך את פרטי הזמנת הנסיעה לפחות שעתיים קודם למועד האיסוף המבוקש. לשם כך, Gett אוספת ומעבדת את סוגי המידע הבאים ביחס לנהגי מוניות מוזמנות מראש:

 • פרופיל נהג: שם, תמונת פרופיל (אם בחרת לספקה), מספר טלפון נייד, סיסמה מגובבת, כתובת דוא"ל, רישיון רכב (כולל סוג רכב ומספר רישוי), רישיון מונית, פרטי ביטוח חובה לרכב וכן ביטוח מקיף או צד ג';
 • מידע עסקי: שם עוסק/חברה, סוג מסלול ותנאים חוזיים ומסחריים נלווים, פרטי תשלום ופרטים שנכללו בטפסים הנדרשים לצורך דיווחים לרשויות;
 • הזמנות ונסיעות: פרטי ההזמנה שהזנת (שם ומספר טלפון נייד של הנוסע, מספר טיסה ומועד נחיתה), מועד הזנתה וססטוס ההזמנה (בוצעה/בוטלה/ממתינה לביצוע), וכן מידע המתייחס לזמן הגעתך לאזור בנתב"ג המיועד לאיסוף נוסעים במוניות מוזמנות מראש;
 • נתוני שימוש בשירותים: נתוני שימוש טכניים, מידע סטטיסטי ומצרפי ורישומי פעילות, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריוּת, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסאות האפליקציה והדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר שממנו התחברת;
 • פניות ישירות ותקשורת עמנו: פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו באמצעות טפסים מקוונים, בעל פה, בדוא"ל ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב-Gett (כגון שירות נהגים, תמיכה והדרכה).

אנו אוספים את המידע האמור ישירות ממך ו/או עקב האינטראקציה והשימוש שלך בשירות שלנו; באמצעות צדדים שלישיים כגון מזמיני ונוסעי הנסיעה המוזמנת, לקוחותינו, נותני השירות שלנו (כמפורט בסעיף 4), ושותפינו העסקיים (כגון צי מוניות שמטעמו אתה פועל); ובקשר ליוזמות עסקיות שונות שאנו מארגנים או משתתפים בהם.

2. מהן מטרות השימוש במידע?

אנו אוספים מידע בקשר לשירות ומשתמשים בו למטרות הבאות:

 • מתן השירות, לרבות שירותים נלווים (למשל, הפעלה או הנגשה של אפליקציית Gett);
 • אימות זהותך לצורך מתן גישה לשירות, לרבות גישה לאזורים בנתב"ג שרלוונטים למסלול בו אתה רשום;
 • קבלת החלטות מבוססת מערכות אוטומטיות בנוגע לשימוש בשירות בידי נהגי מוניות רשומות או מזדמנות, למשל לצורכי ניהול התור ושיוך הזמנת נסיעה לנהג בהתבסס על המסלול ו/או הצי שאליו משויך הנהג, צרכים מיוחדים שפירט המזמין, העדפות והתנהגות בעבר;
 • יצירת קשר איתך לפי בקשתך ו/או באמצעות הודעות כלליות או מותאמות אישית הקשורות בשירות (למשל, הודעת קריאה לנהגי מוניות מזדמנות להגיע לנתב"ג בעת שנוצר ביקוש בתור שמצריך את התייצבותם), וכן באמצעות הודעות שיווקיות העשויות לעניין אותך (כמפורט בסעיף 6);
 • פיתוח ושיפור השירות וחווית השימוש שלך ושל אחרים, לרבות על ידי הפקת תובנות הקשורות לשימוש בשירות, בהתבסס על העדפות, חוויות ובעיות נפוצות או פרטניות;
 • אבטחת מידע והגנה על פעילותנו העסקית, לרבות כדי למנוע או לצמצם את הסיכון להונאה, תרמית, או כל פעילות אסורה או בלתי-חוקית אחרת;
 • ביצוע ואכיפת הסכמים, לרבות תנאי ההתקשרות בין Gett לרשות שדות התעופה לעניין הפעלת השירות בנתב"ג, ובכלל זה בקרה ופיקוח על רמת השירות ועל עמידתך בתנאי הכשירות לספקו, וכן בירור של תלונות ופניות בקשר לשירות, ויישוב סכסוכים ש-Gett היא צד להם;
 • יצירת נתונים סטטיסטיים מצרפיים או נתונים שהופשטו מרכיבים מזהים מובהקים באופן שהפך אותם לאנונימיים ובלתי-מזהים או לכאלה שאינם ניתנים לקישור עם אדם מזוהה באמצעים סבירים, ולו בעקיפין, בהם אנו או שותפינו העסקיים עשויים להשתמש כדי לספק ולשפר את השירות, או לכל מטרה אחרת;
 • ציות לכל דרישה שחלה עלינו מכוח הוראות הדין והרשויות המוסמכות, לרבות הוראות וצווי בית משפט, וכל פעולה נוספת שעשויה להצריך שימוש במידע הנוגע אליך ושלגביה נקבל מראש את הסכמתך בהתאם לדין.

3. היכן ולכמה זמן המידע נשמר?

היכן המידע נשמר: המידע הנוגע אליך יישמר במערכות המידע שלנו ושל נותני השירות מטעמנו (כמפורט בסעיף 4), שעשויים להחזיק במידע או לקבל גישה אליו על מנת לספק לנו שירותים מסוימים – הן בגבולות מדינת ישראל והן מחוצה לה, והכול בהתאם לדרישות הדין ובהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו.

משך שמירת המידע: המידע שנוגע אליך יישמר כל עוד הוא נדרש באופן סביר לצורך המטרה או המטרות שלשמן אותו מידע נאסף או נוצר על ידינו (כמפורט בסעיף 2), ולא יאוחר מכך – הכול בהתאם למדיניות שמירת המידע שלנו ובכפוף לדרישות הדין. אלא אם נקבע אחרת בדין או בהסכם מחייב, איננו מחויבים להחזיק במידע הנוגע אליך לפרק זמן קצוב כלשהו, ונהיה רשאים למחוק אותו באופן מאובטח בכל עת ומכל סיבה שהיא. אם יש לך שאלות לגבי מדיניות שמירת המידע שלנו, באפשרותך ליצור איתנו קשר בדוא"ל privacy@gett.com.

4. עם מי המידע ישותף?

לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, ייתכן שנשתף מידע הנוגע אליך עם צדדים שלישיים ונמענים אחרים, כמתואר מטה:

 • נותני שירות: אנו מסתייעים בנותני שירותים חיצוניים המספקים לנו פתרונות ושירותים שמשלימים את שירותינו או תומכים בפעילותנו. אלו כוללים שירותי אחסון מידע, רשתות אספקת תוכן (CDNs), ביצוע תשלומים, אבטחת מידע והגנת סייבר, איתור הונאות ומניעתן, ניטור נתונים וניתוחם, ניטור והפצת דיוור אלקטרוני, פרסום ושיווק, מדיה חברתית, הקלטת שיחות וניתוחן, ניהול קשרי לקוחות ושותפים, שירותי תמיכה, וכן יועצים בתחום העסקי, המשפטי, הפיננסי וכיוצא באלה (ביחד – "נותני השירות"). נותני השירות עשויים לקבל גישה למידע הנוגע אליך ו/או להשתמש בו בהתאם לשירותים שהם נותנים לנו ולמטרות הספציפיות שלשמן התקשרנו עמם, והם יהיו רשאים לעשות כן אך ורק לאותן מטרות.
 • נוסעים משתמשי אפליקציית Gett ולקוחות עסקיים: על מנת לספק את השירות, אנו משתפים עם מזמיני נסיעות מנתב"ג בעלי חשבון משתמש באפליקציית Gett מידע הנוגע לנהגי מוניות רשומות או מזדמנות שביצעו את הזמנתם (שם, תמונת פרופיל, סוג ומספר הרישוי של הרכב, תחביבים ומידע דומה). במקרים בהם ההזמנה מבוצעת עבור אחד מלקוחותינו העסקיים (למשל, כאשר מזמין הנסיעה משתמש בשירות מטעם ארגון בעל חשבון עסקי ב-Gett), הפרטים האמורים עשויים להימסר גם לאותו לקוח עסקי.
 • שיתוף מידע של נהגים עם צי מוניות שמטעמו הם פועלים: אם אתה משתמש בשירות מטעם צי מוניות שמטעמו אתה פועל, ייתכן שנמסור מידע מסוים הנוגע לשימוש שלך בשירות לחשבון הספק שאליו משויך חשבונך כנהג – לרבות נתוני פניות ואינטראקציות אחרות איתנו ביחס לשימוש שלך בשירות במסגרת אותו חשבון ספק. במקרים אלה, שיתוף מידע כאמור פירושו שמנהל/י צי המוניות או אנשים אחרים באותו ארגון עשויים לקבל גישה למידע הנוגע לשימוש שלך בשירות מטעמו, לבחון ולנטר נתונים הנוגעים לנסיעות מנתב"ג שאליהן שויכת ו/או ביצעת תחת אותו חשבון עסקי, וכן לגשת לכל מידע שהוזן על ידי מזמין הנסיעה.
 • רשויות מוסמכות, גורמי אכיפה ובתי המשפט: בהתאם לתנאי ההתקשרות בין Gett לרשות שדות התעופה לעניין הפעלת השירות בנתב"ג, אנו נדרשים לאפשר לרשות שדות התעופה גישה  למידע בקשר לעמידתך בתנאי הכשירות לספק את השירות, לפרטי הזמנות נסיעה שאליהן שויכת, ולפניות בקשר לשירות שהתקבלו ממך או מצדדים שלישיים בנוגע אליך, לצורך ביצוע סמכויותיה של רשות שדות התעופה על פי דין וביחס להסדרת וניטור פעילות המוניות בנתב״ג. במקרים חריגים, אנו עשויים לשתף מידע הנוגע אליך עם רשויות מוסמכות וגורמי אכיפה אחרים, לרבות משטרת ישראל ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לאחר שתימסר לך על כך הודעה מוקדמת או בלעדיה, כתלות בדין החל עלינו בנסיבות העניין – אם נסבור בתום לב כי (א) חלה עלינו חובה חוקית לעשות כן (למשל, מכוח צו שיפוטי או דרישה מחייבת של רשות מוסמכת); (ב) הדבר נדרש לטובת חקירה, מניעה או סיכול של פעילות בלתי-חוקית ועוולות או עבירות אחרות, חשודות או ידועות; ו/או (ג) הדבר נדרש לשם הגנה על איכות השירות ואבטחתו.
 • גורמים נוספים לצורכי הגנה על זכויות ובטיחות: אנו עשויים לשתף מידע הנוגע אליך עם גורמים אחרים, ללא הודעה מוקדמת, אם נסבור בתום לב שהדבר יסייע להגן על הזכויות, הביטחון האישי או הרכוש של Gett, עובדיה, נותני השירות שלה, לקוחותיה, נוסעים, נהגים או כל אדם או גורם אחר.
 • חברות הקבוצה ושינויים ארגוניים: אנו עשויים לשתף מידע הנוגע אליך עם חברות אחרות בקבוצת החברות של Gett, למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. בנוסף, אם בעתיד יחול שינוי בבעלות או בשליטה ב-Gett, לרבות בעקבות מיזוג או רכישה של נכסי החברה, Gett (או מי מהחברות הקשורות לה) תהיה רשאית לשתף מידע הנוגע אליך עם צדדים המעורבים באירוע כזה ככל שהדבר יידרש באופן סביר במסגרתו. אם נסבור ששיתוף מידע כאמור עלול להשפיע על פרטיותך במידע שיהיה ברשותנו או בשליטתנו באותה עת, ניידע אותך על כך ועל האפשרויות שיעמדו לרשותך בקשר אליו בדוא"ל, הודעת טקסט או הודעה בולטת במסגרת השירות שלנו.

יובהר שאנו עשויים לשתף מידע הנוגע אליך בדרכים נוספות, וזאת אם נתת את הסכמתך לכך, אם חלה עלינו חובה חוקית לעשות כן, או אם הפכנו את המידע לאנונימי באופן שאינו מאפשר לזהות אותך באמצעים סבירים, ולו בעקיפין.

5. כיצד אנו משתמשים בעוגיות (Cookies) ושאר טכנולוגיות ניטור?

אנו משתמשים בקבצי עוגיות – "cookies", וכן בפיקסלים, מזהים אנונימיים וטכנולוגיות ניטור אחרות, לצורך איסוף נתונים על משך ואופן השימוש שלך בשירות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום כללי של המכשיר וכיוצא באלה. נתונים אלה נאספים כדי לסייע לנו להפעיל את השירות, לאבטח אותו ולהבטיח את פעילותו התקינה; לנטר, להעריך ולנתח את תפקודו, לטייב ולשפר אותו; ליצור עבורך חווית שימוש מותאמת אישית; להעריך את יעילות פעילויות השיווק והפרסום שלנו; וכן על מנת להציג לך תכנים שיווקיים מותאמים אישית, לרבות באתרים ושירותים של צדדים שלישיים; הכול למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. למידע נוסף, ניתן לעיין במדיניות העוגיות שלנו.

6. כיצד נעמוד איתך בקשר?

הודעות שירות ותפעול: אנו עשויים לפנות אליך עם מידע חשוב בקשר לשירות שלנו. לדוגמה, ייתכן שנפנה אליך בדוא"ל, הודעת טקסט, התראות "קופצות" למכשיר הנייד שלך, שיחת טלפון או כל אמצעי קשר העומד לרשותנו, כדי ליידע אותך על שינויים או עדכונים בשירות שלנו, נסיעות שביצעת ותשלומים שקיבלת, ניסיונות כניסה, אתחול סיסמה וכדומה. באפשרותך לשלוט בחלק מאלה באמצעות הגדרות ההודעות הזמינות באפליקציה, או דרך הגדרות ההתראות במכשיר הנייד שלך. עם זאת, הודעות ופניות מסוימות עשויות להיות הכרחיות לצורך תפעול ומתן השירותים שלנו (כגון הודעות על אתחול סיסמה או ביצוע תשלום/החזר), ולא ניתן לסרב לקבל אותן.

דברי פרסום, פעילויות והצעות שיווקיות: בכפוף לקבלת הסכמתך בהתאם לדין, אנו עשויים לפנות אליך בהודעות בעלות אופי שיווקי או פרסומי, למשל לגבי שיפורים לשירות שלנו ושירותים חדשים, מבצעים, אירועים, פעילויות שיווקיות, הצעות מיוחדות, וכל מידע אחר שלדעתנו עשוי לעניין אותך. הודעות כאמור עשויות להתקבל בדוא"ל, הודעת טקסט, התראות "קופצות" למכשיר הנייד שלך, שיחת טלפון או כל אמצעי אחר העומד לרשותנו ליצירת קשר איתך, לרבות דרך השירות שלנו, אתרי Gett, או באמצעות המבצעים השיווקיים שלנו בכל אתר או פלטפורמה אחרת. אם אינך מעוניין  לקבל מאיתנו דברי פרסומת כגון אלה, תוכל לבקש בכל עת להסיר את עצמך מרשימות הדיוור שלנו בפנייה לדוא"ל unsubscribe@gett.com, או לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו בהודעות שיישלחו אליך לעניין "הסרה מרשימת דיוור", "הפסקה", "שינוי העדפות דוא"ל" וכיוצא באלה.

7. כיצד אנו מאבטחים את המידע?

אנו נוקטים אמצעי אבטחה פיזיים, טכנולוגיים וארגוניים נאותים בהתאם לסטנדרטים המקובלים בשוק על מנת להגן על המידע השמור אצלנו ואצל נותני השירות שלנו, וכדי לצמצם סיכונים לגניבה, נזק, אובדן של מידע או גישה או שימוש לא מורשים במידע. עם זאת, חשוב שתהיה מודע לכך שללא תלות באמצעי האבטחה הננקטים, כיום לא ניתן לאבטח מידע באופן מוחלט ובהתאם, Gett אינה יכולה להבטיח הגנה אבסולוטית למידע שמאוחסן אצלה או בידי נותני השירות שלה מפני כל תקלה, פריצה, חדירה או סוגים אחרים של שימוש אחר לרעה.

8. כיצד ניתן לממש את זכויותיך ביחס למידע?

אם ברצונך לממש את זכויותיך לפי דין לעיין במידע הנוגע אליך ששמור אצלנו, ובמקרה המתאים לבקש שנתקן מידע כאמור, באפשרותך לעשות כן בפנייה לדוא"ל privacy@gett.com.

במקרה הצורך, ייתכן שנבקש ממך למסור פרטים ומסמכים נוספים או לנקוט פעולות נוספות כדי שנוכל לאמת את זהותך ולוודא שמידע ייחשף רק בפני מי שאליו הוא נוגע. אימות זה עשוי לדרוש הצגת אמצעי זיהוי או שימוש בקוד שיישלח למספר הטלפון הנייד שמסרת עת הרשמתך לשירות. פרטים ומסמכים נוספים כאמור, וכן התכתובת שלך מולנו בנוגע לבקשה שלך, יישמרו אצלנו לצרכים משפטיים (כגון תיעוד של אימות זהות המבקש לעיין במידע) בהתאם לאמור בסעיף 3. יובהר שהזכויות שהדין מקנה לך במידע שנוגע אליך אינן מוחלטות. בהתאם, ייתכנו מצבים שבהם נהיה רשאים או מחויבים לסרב לספק לך את המידע המבוקש, כולו או חלקו, בצירוף נימוקים כנדרש לפי דין.

9. הודעות כלליות ויצירת קשר

עדכונים ותיקונים: האמור במדיניות פרטיות זו עשוי להתעדכן מעת לעת על ידי פרסום גרסה מתוקנת שלה במסגרת השירות. ככלל, הגרסה המעודכנת תהיה תקפה למן מועד פרסומה. עם זאת, אם נסבור שעדכון או תיקון כאמור כוללים שינויים מהותיים, נפרסם על כך הודעה מוקדמת במסגרת השירות או באמצעי תקשורת מתאים אחר העומד לרשותנו. 

קישורים לאתרים חיצוניים: אף שהשירות שלנו עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ו/או לשירותים שהם מציעים, Gett אינה אחראית לאופן שבו צדדים שלישיים נוהגים במידע הנוגע אליך. אתרים ושירותים חיצוניים כאמור וכל מידע שעשוי להימסר או להיות  מעובד באמצעותם, כפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם אתרים ושירותים חיצוניים, ולא למדיניות פרטיות זו. אנו מעודדים אותך לשים לב בעת עזיבת השירות שלנו שלנו לטובת אתרים אחרים, לקרוא בעיון מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם אתרים וגורמים חיצוניים, ולוודא שהאמור בהם מוסכם עליך. מדיניות פרטיות זו חלה רק על השירות של Gett.

יצירת קשר: אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בכל הקשור לפרטיותך במידע ששמור אצלנו, אנא פנה אלינו בדוא"ל privacy@gett.com.