דמי הזמנה

בהתאם לצו הפיקוח, כל נהג מונית רשאי לגבות דמי הזמנה בכל נסיעה מוזמנת.

החל מה- 1.5.2018, נהגי המוניות העושים שימוש בשירות שלנו יהיו רשאים לגבות דמי הזמנה, בכל נסיעה שתוזמן דרך האפליקציה, בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, הכול בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), כפי שיתעדכן מעת לעת.