תנאי שימוש למשתמשי הקצה בדף לקוחות עסקיים באתר Gett

תאריך: 12.03.2018

קישורים מסוימים המופיעים בדף זה מאפשרים לך ("המשתמש/ת", או "את/ה") לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ (להלן: "החברה"). אתרים ושירותים מקושרים אלה אינם בשליטת בחברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד;  החברה אינה אחראית לזמינותם, אינה מאשרת ואינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, מוצרים, או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם, או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לכל פרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אלה והאינטראקציות שלך עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותך ועל חשבונך בלבד. החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושך או הסתמכותך על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביך.