תנאי ״צי Best Priority״ ומחירים ללקוחות עסקיים

תאריך עדכון: 10.4.2022

  • השירות ניתן להזמנות מיידיות בלבד, למען הסר ספק, השירות לא ינתן בהזמנות עתידיות.
  • גט תעשה שימוש מוגבר במשאבים שלרשותה לצורך איתור נהג להזמנת הנסיעה, בכפוף לזמינות הנהגים במועד ההזמנה בקרבת נקודת האיסוף הרלוונטית.
  • המחירים אינם כוללים מע״מ, אשר יתווסף למחיר בהתאם לשיעורו על פי דין במועד התשלום.
  • כל שינוי בפרטי ההזמנה, עלול לגרור שינוי במחיר.
  • המרחק מחושב ע״י מפות Google או כל ספק אחר שעליו תודיע החברה.
  • גט שומרת על זכותה להפסיק את פעילות הצי ו/או לעדכן את תנאיו, לרבות מחיריו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה מוקדמת למזמין בת 30 (שלושים) ימים. 
  • ידוע למזמין ולמי מטעמו כי גט אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לכך ששימוש בצי זה אכן יוביל לאיתור נהג מתאים להזמנת הנסיעה, ו/או כי שימוש בצי כאמור יזרז את הגעתו של נהג זה או אחר, כי גט משמשת כמתווכת בלבד בין המזמין לבין נהגי המוניות, וכי הזמינות, זמני ההגעה ו/או כל פרמטר אחר הקשור לנסיעה במונית תלוי בנהגי המוניות עצמם, ובהם בלבד. כמו-כן המזמין מצהיר כי ידוע לו שהתעריפים בשירות צי Best Priority  גבוהים יותר מהתעריפים במחירוני הנסיעה במונית, והם ישולמו במלואם ככל ובוצעה נסיעה בפועל, ללא תלות במשך האיתור ו/או ההמתנה לנהג.