מחירוני הנסיעה במונית

מחירון התעריפים – פירוט תעריפי נסיעה במונית:

מחירון התעריפים הכללי: 

חישוב לפי מחיר בסיס + מחיר לק"מ: 

תאריך עדכון: 28.6.2022