חבילות- שירותים ופיצרים

תאריך עדכון: 31.05.2022

 • נסיעות מחוץ לישראל כפופות לתנאי השימוש בשירותי ה- https://www.gett.com/il/legal/roaming/enterprise-terms-and-conditions/ :Roaming.
 • מוקד שירות טלפוני – מוקד שירות לקוחות להזמנת נסיעות ומשלוחים, הזמין טלפונית עבור המשתמשים העסקיים במהלך נסיעה ו/או משלוח ושעה אחריהם. 
 • צ׳אט לקוחות עסקי – שירות לקוחות הזמין בצ׳אט בימים א׳-ה׳ בין השעות 7:00-23:00 וביום ו׳ בין השעות 7:00-15:00. 
 • שירות תמיכה בנושאים פיננסיים ותפעוליים – מענה לפתרון בעיות התחברות ותפעול הממשק העסקי ולנושאים פיננסיים.
 • קבלת חשבונית מרכזת חודשית– החשבונית תתקבל בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בתנאי ההתקשרות הכלליים. 
 • עדיפות במתן שירות לקוחות – מתן תעדוף בהמתנה לנציג במוקד שירות הלקוחות הטלפוני למול לקוחות ללא עדיפות, למשתמשים שיוגדרו מראש. 
  • שירות לקוחות– בכל ערוצי השירותים, המענה יינתן בכפוף לעומס הפניות במוקדי גט. בכפוף לכל דין, גט אינה מתחייבת לזמני המתנה קבועים. זמני ההמתנה עלולים להשתנות מעת לעת.
 • הזמנת שירותי נסיעות ומשלוחים– בנוסף לדמי המנוי יחולו תעריפי המחירונים המפורטים בנספחים ב'-ג' בגין השימוש בשירותים.
 • ניהול הרשאות משתמשים – השירות מאפשר להוסיף ולהסיר משתמשים, לערוך את פרטיהם ואת הרשאות הנסיעות שלהם. מובהר כי גט תהא זכאית לתשלום מהלקוח בגין כל הזמנה שבוצעה בפועל, זאת, גם ביחס להזמנות שחרגו מהרשאה ו/או שבוצעו בעבור משתמש שהוסר.
 • הפקת דוחות – השירות מאפשר הפקת דוחות עבור נתוני הזמנות קודמות עם יותר מ- 40 מדדים, וייצואם לאקסל. מובהר כי השירות אינו מהווה ייעוץ וכי יתכנו אי דיוקים בנתונים המוצגים או בתוצאות הניתוחים המבוססים עליהם, בין השאר, כתוצאה מתקלות הקשורות בטכנולוגיה. תוכן הנתונים המוצגים יהיה בבחינת ראיה לכאורה. השגות על התוכן כאמור יתבצעו בהתאם למנגנון הקבוע בתנאי ההתקשרות הכלליים.
 • יכולות אופטימיזציה בהזמנה עבור מספר נוסעים– בהזמנת נסיעות מרובות נוסעים ונקודות עצירה, הממשק יבצע אופטימזציה ויציע לכם את המסלול המהיר ו/או הקצר יותר, בכפוף לפרמטרים שהצבתם. ידוע למזמין כי שירותי האופטימיזציה מתבססים על אומדנים ותלויים בפרמטרים ובגורמים שאינם בשליטת גט כגון בין היתר (א) תנאי מזג אוויר, עומסי תנועה וכד' ו- (ב) נתונים שהוזנו במערכות גט ע"י המזמין ו/או מי מטעמו ו-(ג) פעולות עצמאיות וגורמים טכניים וטכנולוגיים התלויים בספקי השירותים; ו-(ד) מפעילים סלולאריים ומפעילי תקשורת אחרים.
 • שירות Best Priority – השירות מציע עדיפות באיתור נהג. בשימוש בשירות, גט תקצה משאבים מוגברים ע"מ לאתר את הנהג הרלוונטי ביותר לנסיעה, ואולם אינה מתחייבת כי השימוש במשאבים המוגברים אכן יוביל לאיתור נהג ו/או לאיתור מהיר של נהג, והדבר תלוי בין היתר בזמינות הנהגים ובנכונותם לקחת את הנסיעה. הלקוח יחויב בתשלום בגין שירות Best Priority ככל ותתבצע נסיעה בפועל בכפוף לתנאי השירות: https://www.gett.com/il/legal/business/best-priority/, בין אם השימוש הוביל לאיתור נהג במהירות מתאימה ובין אם לאו.
 • שירות Best Cars– איתור מונית לפי פרמטרים שהוצבו מראש ע"י גט בנוגע לסוג המונית לרבות שנת ייצור והדגמים הנבחרים, בכפוף לתנאי השירות: https://www.gett.com/il/legal/business/terms-best-cars/.
 • שירות Priority להזמנת משלוחים במחיר ידוע מראש – הצגת מחיר ידוע מראש של צי משלוחים דינאמי, בכפוף למחירונים המפורטים בנספח ג'.
 • הזמנת משלוח עם מספר נק׳ עצירה – בכפוף למחירונים המפורטים בנספח ג'.
 • מעקב אחר משלוח בזמן אמת– השירות מאפשר יכולת מעקב אחר משלוח בזמן אמת דרך הממשק העסקי.
 • מנהל תיק לקוח ייעודי – התנהלות הלקוח אל מול איש קשר ייעודי מטעם גט. מובהר כי זהות מנהל תיק לקוח יכולה להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גט ו/או בהתאם לשינויים במצבת כוח האדם מטעמה וכד'.
 • מעקב וסנכרון אוטומטי של ההזמנה ללוח הטיסות בזמן אמת– הזמנת נסיעה עתידית לפי מספר הטיסה (בנסיעות Roaming בלבד) וסנכרון אוטומטי במקרה של שינויים בזמני הטיסה.
 • סנכרון הזמנות עתידיות ליומן הפגישות– מנהלי מערכת ומורשי הזמנה יכולים לסנכרן את ההזמנה העתידית שלהם ליומן הפגישות (ב-Google וב-Outlook) שלהם או של הנוסע.
 • משתמשי VIP– מספר משתמשים על פי הכמות המצוינת בחבילה, שפרטיהם יוגדרו על ידי המזמין, שיקבלו עדיפות באיתור נהג. בשימוש בשירות, גט תקצה משאבים מוגברים ע"מ לאתר את הנהג הרלוונטי ביותר לנסיעה, ואולם אינה מתחייבת כי השימוש במשאבים המוגברים אכן יוביל לאיתור נהג ו/או לאיתור מהיר של נהג, והדבר תלוי בין היתר בזמינות הנהגים ובנכונותם לקחת את הנסיעה. 
 • ניתוחים אנליטיים– שירות המאפשר הצגת נתונים, ניתוחים סטטיסטיים וגרפים בקשר עם דפוסי הזמנת הנסיעות של הלקוח. גט אינה מתחייבת כי השימוש בשירות יוביל למיטוב הצרכים וחיסכון בעלויות. מובהר כי השירות אינו מהווה ייעוץ וכי יתכנו אי דיוקים בנתונים המוצגים או בתוצאות הניתוחים הסטטיסטיים, כתוצאה מתקלות הקשורות בטכנולוגיה.
 • הגדרת מדיניות הזמנות – קביעת הרשאות הזמנה לקבוצות משתמשים. יצוין כי יכולת קביעת ההרשאות ניתנת למזמין מטעם גט מטעמי נוחות בלבד, ופעולתו/ה של כל משתמש/ת בחשבון העסקי תחייב את המזמין, ללא קשר לשאלה באם עמד/ה במדיניות ההרשאות או חרג/ה ממנה. למען הסר ספק, גט לא תידרש לזכות את חשבונו של המזמין בגין פעולות משתמשים שהתבצעו בחריגה ממדיניות ההרשאות, ככל והיו כאלו.
 • תקציב הזמנות פרטני – קביעת תקציב הזמנות עבור כל משתמש. משתמש אינו רשאי לבצע הזמנות בחריגה מהתקציב שהוגדר לו. סכום התקציב ניתן לעדכון בכל חודש. יצוין כי יכולת קביעת תקציב ההזמנות הפרטני ניתנת למזמין מטעם גט מטעמי נוחות בלבד, ופעולתו/ה של כל משתמש/ת בחשבון העסקי תחייב את המזמין, ללא קשר לשאלה באם עמד/ה במסגרת תקציב ההזמנות הפרטני או חרג/ה ממנה. למען הסר ספק, גט לא תידרש לזכות את חשבונו של המזמין בגין פעולות משתמשים שהתבצעו בחריגה מתקציב ההזמנות הפרטני, ככל והיו כאלו.  
 • תקציב הזמנות קבוצתי – קביעת תקציב הזמנות עבור קבוצת משתמשים (למשל – מחלקה). קבוצת המשתמשים לא תורשה לבצע הזמנות נוספת, במידה וחרגה מהתקציב שהוגדר לה. סכום התקציב ניתן לעדכון בכל חודש. יצוין כי יכולת קביעת תקציב ההזמנות הקבוצתי ניתנת למזמין מטעם גט מטעמי נוחות בלבד, ופעולתו/ה של כל משתמש/ת בחשבון העסקי תחייב את המזמין, ללא קשר לשאלה באם עמד/ה במסגרת תקציב ההזמנות הקבוצתי או חרג/ה ממנה. למען הסר ספק, גט לא תידרש לזכות את חשבונו של המזמין בגין פעולות משתמשים שהתבצעו בחריגה מתקציב ההזמנות הקבוצתי, ככל והיו כאלו.
 • יצירת שדות מותאמים אישית – השירות מאפשר ללקוח לאפיין ולהוסיף שדות בהזמנה המותאמים לאיסוף מידע על הזמנת המשתמשים. 
 • HR FEED – השירות מאפשר לסנכרן באופן אוטומטי בין מערכות המזמין לבין הממשק העסקי לצורך עדכון רשימת המשתמשים ומאפשר בין היתר הוספת מצטרפים חדשים, הסרת משתמשים ועדכון פרטיהם באופן אוטומטי. שימוש בשירות עשוי להצריך פיתוח ממשק API בין מערכות גט והלקוח וכפוף לתנאי שימוש ב- API של גט הזמינים בכתובת: https://developer.gett.com/docs/tnc ("תנאי שימוש ב-API").
 • עדכון חיובי לקוח SFTP– ממשק לעדכון אוטומטי של שדה חיוב הלקוח.
 • דוחות – (API) – השירות מאפשר יכולת משיכה והעברה אוטומטית של נתוני הזמנות קודמות ישירות ממערכת גט למערכות המזמין באמצעות ממשק API. שימוש בשירות מותנה בפיתוח ממשק API בין מערכות גט והלקוח וכפוף לתנאי שימוש ב- API.
 • נסיעות – (API) – השירות מאפשר יכולת משיכה והעברת נתונים הזמנות בהתממשקות API בין מערכות המזמין וגט. שימוש בשירות מותנה בפיתוח ממשק API בין מערכות גט והלקוח וכפוף לתנאי שימוש ב- API.
 • שיוך משתמש למספר חשבונות – שירות הרלוונטי ללקוח הצורך את שירותי גט במספר סניפים ו/או מוקדי פעילות שונים. השירות מאפשר להגדיר את זהות המשתמשים המורשים לבצע הזמנה בכל סניף ו/או מוקד פעילות אליהם הם משויכים. מובהר כי גט תהא זכאית לתשלום מהמזמין בגין כל הזמנה שבוצעה בפועל, זאת, גם ביחס להזמנות שחרגו מהרשאה.
 • דוחות מתואמים אישית – השירות מאפשר הפקת דוחות בפורמטים שונים, על פי צרכי המזמין והעלאתם למערכת הנהלת החשבונות של המזמין. מובהר כי השירות אינו מהווה ייעוץ וכי יתכנו אי דיוקים בנתונים המוצגים או בתוצאות הניתוחים המבוססים עליהם, בין השאר, כתוצאה מתקלות הקשורות בטכנולוגיה. תוכן הנתונים המוצגים יהיה בבחינת ראיה לכאורה. השגות על התוכן כאמור יתבצעו בהתאם למנגנון הקבוע בתנאי ההתקשרות הכלליים. יתכנו תוכנות הנהלת חשבונות אשר אינן תומכות בהעלאת הדוחות כאמור.
 • ניהול ספקי נסיעות קיימים תחת הממשק העסקי – תמיכה בתעריפים קיימים למול ספקים, כאשר גט מספקת את הפתרון הטכנולוגי בלבד.
 • SSO מאובטח– אפשרות יצירת התממשקות בין הממשק העסקי של גט לבין מערכת Single Sign On של המזמין. השימוש בשירות מותנה בפיתוח ממשק API בין מערכות גט והלקוח וכפוף לתנאי שימוש ב- API.
 • API: קוד אישי ליצירת הזמנות– הפקת קוד אישי למורשים מטעם המזמין לטובת הזמנת נסיעה בחיוב החשבון העסקי של המזמין.
 • ביצוע הזמנות באמצעות הממשק העסקי – ביצוע הזמנות עבור משתמשים דרך המחשב או הנייד. יצירת מסלולים מורכבים, ריבוי נקודות עצירה ויכולת מעקב אחר כל הזמנות המזמין במקום אחד בו ניתן לערוך / לבטל / לבצע נסיעות חוזרות בלחיצת כפתור.