תנאי ״צי Best Cars״ ומחירים ללקוחות עסקיים

תאריך עדכון: 10.04.2022

א. תיאור השירות

גט תעשה שימוש מוגבר במשאבים שלרשותה לצורך איתור מונית לפי הפרמטרים להלן:

ב. מחירון התעריפים

להלן התעריפים לתשלום בגין ביצוע נסיעה בפועל במונית שעונה לפרמטרים מעלה ושאותרה באמצעות שירות "Best Cars".

  • השירות ניתן בהזמנות עתידיות בלבד. למען הסר ספק, השירות לא ינתן בהזמנות מידיות.
  • המחירים אינם כוללים מע״מ, אשר יתווסף למחיר בהתאם לשיעורו על פי דין במועד התשלום.
  • כל שינוי בפרטי ההזמנה, עלול לגרור שינוי במחיר.
  • המרחק מחושב ע״י מפות Google או כל ספק אחר שעליו תודיע החברה.
  • גט שומרת על זכותה להפסיק את פעילות הצי ו/או לעדכן את תנאיו, לרבות מחיריו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה מוקדמת למזמין בת 30 (שלושים) ימים. 
  • ידוע למזמין ולמי מטעמו כי גט אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לכך ששימוש בצי זה אכן יוביל לאיתור מונית מתאימה להזמנה, ו/או כי המונית שתאותר תתאים לצרכי הלקוח. כמו כן ידוע למזמין ולמי מטעמו  כי גט משמשת כמתווכת בלבד בין המזמין לבין נהגי המוניות, וכי הזמינות, זמני ההגעה ו/או כל פרמטר אחר הקשור לנסיעה במונית תלוי בנהגי המוניות עצמם, ובהם בלבד. כמו-כן המזמין מצהיר כי ידוע לו שהתעריפים בשירות ציBest Cars  גבוהים יותר מהתעריפים המפורטים במחירוני הנסיעה במונית, ומשולמים עבור שימוש בשירות Best Cars במידה והתבצעה נסיעה בפועל במונית שעונה לפרמטרים מעלה ואותרה באמצעות השירות. ידוע למזמין כי ביכולתו לאתר מונית באמצעות התוכנה לפי התעריפים הנמוכים יותר המפורטים במחירוני הנסיעה במונית, וייתכן שהנסיעה שתאותר באמצעות התוכנה ללא שימוש בשירות Best Cars תהיה באמצעות מונית העונה לפרמטרים מעלה. במקרה כאמור ישלם המזמין את המחירים המפורטים במחירוני הנסיעה במונית, ולא את התעריפים בשירות צי Best Cars , כיוון שהנסיעה אותרה ללא שימוש בשירות Best Cars.