תנאי שימוש משתמשים עסקיים

בנוסף לאמור בתנאי השירות, ההוראות הבאות יחולו על הלקוחות והמשתמשים העסקיים:

בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים באמצעות חשבון הלקוח/ה העסקי/ת, הינך מאשר כי לגורמים המורשים מטעם הלקוח/ה העסקי/ת תהייה גישה לכל המידע המופק מעצם שימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות, ללא הגבלה יעדי נסיעה, מועדי ומסלולי נסיעה ועוד.

כמו כן, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי יש לך את הסמכות והאישור הנדרשים מאת הלקוח/ה העסקי/ת על מנת לבצע את הפעולות במסגרת השימוש בתוכנה ובממשק העיסקי, לרבות חיוב חשבון הלקוח/ה העסקי/ת בגין השימוש בשירותים.

הנך יכול/ה להירשם לשירות הן כמשתמש/ת פרטי/ת והן כמשתמש/ת עסקי/ת באותו מכשיר נייד. במקרה בו הינך רשום לשירות כמשתמש/ת פרטי/ת וכמשתמש/ת עסקי/ת, הנך מודע/ת כי באחריותך לוודא שהזמנת השירותים בכל מקרה ומקרה מתבצעת במסגרת סוג המשתמש הרצוי, ומכל מקום, החברה לא תהא אחראית על טעות בסוג המשתמש שבאמצעותו נעשה שימוש בשירותים, לרבות כל נזק או הפסד שעלול להיגרם למשתמש/ת, ללקוח/ה העסקי/ת או לכל צד שלישי בעקבות טעות כאמור.

חובתו של המשתמש/ת העסקי/ת בדומה לכל משתמש, ליידע את גט בכל שינוי בפרטי החשבון לרבות, אך לא כולל, כל שינוי שנגרם בחשבון עקב הפסקת עבודתך.