מדיניות עוגיות

ג'יטי גטאקסי סיסטמס בע"מ וג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ (ביחד עם שאר החברות בקבוצת החברות של Gett – "Gett" או "אנחנו") משתמשות בטכנולוגיות ניטור מסוימות, כגון קובצי עוגיות (cookies), משואות רשת (web beacons), פיקסלים, תגיות וסקריפטים (ביחד – "עוגיות”). טכנולוגיות אלה אוספות ומנתחות נתונים על אופן השימוש באתרים, באפליקציות ובשאר השירותים שלנו (ביחד – "השירותים") על מנת לספק, לתחזק ולשפר אותם, לטייב את ההצעות והפעילויות השיווקיות שלנו, ולספק חוויה טובה יותר למבקרים באתרינו ולמשתמשים בשירותינו ("את/ה" או "אתם").

מדיניות עוגיות זו כוללת מידע על אופן השימוש של Gett בעוגיות. אם אינך מוצא את המידע שחיפשת או שיש לך שאלות נוספות לגבי השימוש בעוגיות בשירותים שלנו, אנא פנה אלינו בדוא"ל privacy@gett.com.

למידע נוסף על אופן השימוש במידע אישי בשירותים, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.

מדיניות זו פונה ומתייחסת לכלל המגדרים, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1. מהן עוגיות?

עוגיות הן קובצי טקסט קטנים המכילים מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרים על המחשב או המכשיר הנייד שלך באמצעות הדפדפן (למשל, Google Chrome או Safari) כשאתה מבקר באתר אינטרנט. קבצים אלה נשלחים בחזרה לאתר המקור בכל ביקור נוסף שלך בו, או לאתר אחר שמזהה אותם, ומאפשרים לעקוב אחר פעילותך באתר או ברשת ולתעד אותה. ניתן לחשוב על עוגיות כעל ה"זיכרון" של האתר, שמאפשר לו לזהות אותך כשאתה חוזר לבקר בו ולהגיב בהתאם.

השימוש בעוגיות מאפשר לנו לאסוף נתונים שונים על משך הביקור שלך באתר או באפליקציה, הדפים שבהם ביקרת ומהיכן הגעת אלינו, הרגלי הגלישה שלך, פרטי ספק האינטרנט, כתובת IP, מיקום כללי של המכשיר וכיוצא באלה.

עוגיות עשויות להיות מוצבות ישירות על ידינו (עוגיות צד ראשון) או על ידי ספקי צד שלישי שעובדים איתנו (עוגיות צד שלישי), בין למשך הביקור שלך (עוגיות זמניות) ובין לתקופות ארוכות יותר (עוגיות קבועות). משך הזמן שבו עוגייה קבועה נשארת על המכשיר שלך משתנה בין עוגיות. לתשומת לבך, הגישה והשליטה שלנו בעוגיות צד שלישי, מחוץ לגדרי השירותים שלנו, מוגבלות וכפופות לתנאי השימוש ולנהלים של אותם אתרים, שירותים וספקים אחרים.

2. איך אנחנו משתמשים בעוגיות?

אנחנו משתמשים בעוגיות למטרות הבאות:

  • תפעול שוטף של השירותים שלנו, אבטחתם והבטחת פעילותם התקינה;
  • בקרה, הערכה וניטור של ביצועי השירותים שלנו ושיפורם;
  • יצירת חווית משתמש מותאמת אישית עבורך, כגון שמירת העדפות גודל טקסט, מיקום ושפה;
  • הצגת תכנים שיווקיים מותאמים אישית עבורך, לרבות באתרים ושירותים של צדדים שלישיים;
  • הפקת תובנות שמאפשרות לנו לקיים, למדוד ולשפר את ואת פעילויות השיווק, הפרסום והמכירות שלנו.

אנחנו עשויים להצליב נתונים שאינם מזהים אותך ונאספו באמצעות עוגיות עם מידע מזהה שמצוי ברשותנו בנוגע אליך או למכשיר שלך כדי לשפר את חווית המשתמש שלך, למשל, כדי שנוכל לדעת באילו עמודים ביקרת בעבר או אם כבר יש לך חשבון אצלנו.

בנוסף, אנו עשויים לצרף לנתונים שאנחנו אוספים ממך נתונים שהתקבל מצדדים שלישיים, כדי לשפר את השירותים שלנו או להציע לך מידע שלדעתנו עשוי לעניין אותך.

היכן שאנחנו משתמשים בעוגיות לאיסוף נתונים הנוגעים לאדם מזוהה או לאיסוף נתונים שיהפכו למידע מזהה אם נשלב אותם עם נתונים אחרים, תחול מדיניות הפרטיות שלנו בנוסף למדיניות עוגיות זו.

3. באילו סוגי עוגיות אנחנו משתמשים?

ניתן לסווג את העוגיות המשמשות אותנו במסגרת השירותים, בין עוגיות צד ראשון ובין עוגיות צד שלישי, לפי החלוקה הבאה:

  • עוגיות חיוניות: עוגיות אלה הכרחיות על מנת לספק לך את השירותים שלנו במתכונתם הבסיסית. בלעדיהן, האתר או השירות המבוקש לא יפעל (למשל, מילוי טפסים מקוונים באתר או התחברות של משתמשים לאפליקציה).
  • עוגיות ניתוח ביצועים: עוגיות אלה משמשות לאיסוף נתונים אנליטיים על האופן שבו אתה ואחרים משתמשים בשירותים שלנו כדי שנוכל לשפר את הביצועים שלהם בהתאם וכן לפעול לאיתור ומימוש של הזדמנויות לצמיחה עסקית באמצעות חוויות מותאמות ונוכחות מקומית חזקה יותר. בלעדיהן, תפחת יכולתנו להשתפר ולטייב את החוויה שלך ושל אחרים (למשל, זיהוי ותיקון של תקלות או בחינת תגובות של משתמשים בשירותים לאפשרויות עיצוב שונות) .
  • עוגיות פונקציונליות: עוגיות אלה משמשות להגברת הפונקציונליות של השירותים שלנו ולהתאמה האישית שלהם לצרכיך. בלעדיהן, פונקציות מסוימות לא יהיו זמינות עבורך (למשל, העדפות נגישות, צפייה בסרטונים או גישה לצ'ט עם שירות הלקוחות).
  • עוגיות מיקוד פרסום: עוגיות אלה משמשות להצגת פרסומות שרלוונטיות יותר עבורך. שותפי הפרסום שלנו עשויים להשתמש בהן כדי ללמוד על הרגלי הגלישה שלך (כולל הביקורים שלך באתר שלנו, העמודים שבהם ביקרת והקישורים והפרסומות שעליהם לחצת) וכן במזהים ייחודיים אחרים שעשויים לסייע לזהות אותך ואת תחומי העניין שלך, על מנת להציג לך פרסומות שרלוונטיות עבורך (לדוגמה, אם אתה מעיין בעמוד מסוים בשירותים שלנו, ייתכן שבהמשך תוצג בפניך פרסומת לשירותים שלנו, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בין לגבי השירותים שנזכרים בעמוד שבו עיינת ובין לגבי מוצרים ושירותים דומים). ללא עוגיות מיקום פרסום, ייתכן שהפרסומות שיוצגו לך יהיו רלוונטיות פחות לתחומי העניין שלך.

4. איך ביכולתך לשלוט בעוגיות?

במועד הביקור הראשון שלך באתר שלנו, ייתכן שתוצג לך התראה (cookie banner) לגבי השימוש שלנו בעוגיות. כתלות במדינה שממנה אתה ניגש לאתר, הודעה זו עשויה לכלול תכונות שמאפשרות לך לקבל ולדחות עוגיות מסוימות, אך ללא קשר למיקומך, תוכל לשלוט בכל עת בהעדפות העוגיות שלך בלחיצה על הקישור "הגדרות קובצי Cookie" שזמין בתחתית כל עמוד באתר. בחלון לניהול העדפות עוגיות שייפתח לאחר מכן, תוכל לבחור אם לקבל או לדחות את כלל העוגיות או עוגיות מסוגים מסוימים, למעט עוגיות חיוניות שאת פעולתן לא ניתן להשבית באמצעות השירותים.

בנוסף, רוב הדפדפנים מציעים כלים לשליטה בהגדרות העוגיות באמצעות הדפדפן. על פי רוב, כלים אלה זמינים תחת "אפשרויות" או "העדפות" בתפריט ה"הגדרות" של הדפדפן, ומציעים מגוון דרכים לבחור איך תטופל כל עוגיה, למחוק עוגיות שכבר שמורות בדפדפן, לקבל התראה לפני שמירה של עוגיה, למנוע שמירת עוגיות וכיוצא באלה. לתשומת לבך, כל שינוי כזה שתבחר לבצע עשוי להצריך התאמה ידנית בהעדפותיך בכל פעם שתבקר באתר אינטרנט לאחר מכן, וייתכן שחלק מהתכונות והשירותים באתרים השונים לא יהיו זמינים עבורך.

כמו כן, באפשרותך לשנות את הגדרות המכשיר הנייד שלך (למשל, אייפון, אייפד או מכשירי אנדרואיד) כדי לשלוט באפשרות שיוצגו לך פרסומות המותאמות לתחומי העניין שלך.

5. מהן העוגיות של Google Analytics?

השירותים שלנו כוללים שימוש ב-Google Analytics, שירות אינטרנטי לניתוח נתונים שמסופק על ידי Google Inc. ("גוגל") ומבוסס על טכנולוגיית עוגיות. הנתונים שנוצרים על ידי עוגיות אלה נשלחים על פי רוב לשרת גוגל בארה"ב, ונוגעים לאופן, תדירות, ומשך השימוש של מבקרים ומשתמשים בשירותים שלנו ולהרגלי הגלישה שלהם. גוגל תשתמש בנתונים אלה מטעמה של Gett ועבורה כדי לנתח את אופן השימוש שלך בשירותים שלנו, ליצור דוחות לגבי פעילות השירותים ולספק לנו שירותים נוספים הקשורים בשימוש בשירותים ובגלישה באינטרנט. גוגל לא מצרפת נתונים אחרים או מצליבה אותם עם כתובת ה-IP המשודרת על ידי הדפדפן שלך בקשר עם Google Analytics. בנוסף, נקטנו אמצעים כדי לוודא שכתובות IP אלה יהיו אנונימיות ויישמרו לתקופה מוגבלת כברירת מחדל. למידע נוסף על פרקטיקות ההגנה על הפרטיות במידע של Google Analytics, ניתן לעיין בכתובת  https://www.google.com/policies/privacy/partners. מידע נוסף על האפשרות שלך להורות ל-Google Analytics לחדול להשתמש בנתוניך זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. אותות "אל תעקוב"

כתלות בדפדפן שבו אתה משתמש, הגדרות הדפדפן שלך עשויות לאפשר לך לשדר אות "אל תעקוב" (Do Not Track) כשאתה מבקר באתרים שונים. אף שאין שינוי באופן הפעולה של השירותים שלנו בתגובה לאות "אל תעקוב" בכותרת ה-HTTP שמגיעה מדפדפן או מאפליקציה במכשיר נייד, אם תבחר שלא לקבל עוגיות בדרכים האחרות המתוארות במסמך זה, נכבד את בחירתך. למידע נוסף על אותות "אל תעקוב", ניתן לעיין בכתובת https://www.allaboutdnt.com/.

עדכון אחרון: 22 באוקטובר, 2023