מדיניות הטיפול במשלוחים

Gett Delivery
Small
Gett Delivery
Large
Gett Delivery
משלוח מהרכב
Gett Delivery for SMBs
Small
Gett Delivery for SMBs
Large
זמני המתנה
ביעד האיסוף5 דקות המתנה5 דקות המתנה5 דקות המתנה5 דקות המתנה5 דקות המתנה
ביעד המסירה5 דקות המתנה5 דקות המתנה5 דקות המתנה5 דקות המתנה5 דקות המתנה
סוג המשלוח
עד 5 ק"געד 15 ק"געד 15 ק"געד 5 ק"געד 15 ק"ג
דמי ביטול
ביטול הזמנת השליחות 3 דקות לאחר יציאת השליח לנקודת האיסוף7 ש״ח7 ש״ח7 ש״ח7 ש״ח
ביטול הזמנת השליחות מיד לאחר הגעת השליח לנקודת האיסוף15 ש״ח15 ש״ח15 ש״ח15 ש״ח15 ש״ח
החזרת החבילה על ידי השליח לנקודת האיסוף במקרה שאין מענה בנקודת המסירה26 ש״ח26 ש״ח26 ש״ח26 ש״ח26 ש״ח

* המחירים לא כוללים מע״מ אשר יתווסף למחיר השירות בהתאם לשיעורו על פי דין במועד התשלום.

* מחיר המשלוח שונה משירות לשירות.

* לאחר סיום תקופת זמן המתנה ללא חיוב השליח רשאי לעזוב את היעד.