מדיניות הטיפול במשלוחים ללקוחות פרטיים

תאריך עדכון : 27.04.2023

1. סוג המשלוח:

צי Gett Delivery
Small
עד 5 ק"ג
צי Gett Delivery
Large
עד 15 ק"ג
צי Gett Delivery
משלוח מהרכב
עד 15 ק"ג

2. סוגי הזמנות:

  • הזמנה מיידית – הזמנת משלוח דרך האפליקציה שמבוקש שיבוצע באופן מיידי.
  • הזמנה עתידית – הזמנת משלוח דרך האפליקציה, שמבוקש שיבוצע במועד עתידי שמוזן על ידי המשתמש באפליקציה, בכפוף להגדרות החברה.

3. מחיר המשלוח:

  • מחיר המשלוח אשר מוצג למשתמש באפליקציה עובר לאישור ההזמנה מחושב על ידי החברה מראש, בהתאם לפרמטרים שונים שנקבעים על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובהם, בין היתר, סוג המשלוח, מועד המשלוח, מרחק הנסיעה ומשך זמן הנסיעה.
  • מחיר המשלוח כולל מע״מ.
  • מובהר כי מחירי המשלוחים אינם קבועים והם עשויים להשתנות ממשלוח למשלוח בהתאם לפרמטרים השונים שאותם כאמור קובעת החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. דמי החזרה:

נוסף לתשלום בגין המשלוח (סעיף 3 לעיל), במקרה שבו הגיע השליח אל נקודת המסירה, אין מענה בנקודת המסירה והמשתמש לא נתן הנחיות אחרות ביחס לאופן מסירת המשלוח, יוחזר המשלוח אל נקודת האיסוף וייגבה בגין החזרתו תשלום בהתאם למחיר המשלוח מנקודת המסירה אל נקודת האיסוף, כפי שיחושב על ידי החברה במועד ביצוע ההחזרה. מובהר כי במסגרת ההנחיות ביחס לאופן מסירת המשלוח לא ניתן לעדכן את נקודת המסירה. ככל שמבוקש לעדכן את נקודת המסירה כאמור, על המשתמש לבצע הזמנה חדשה מנקודת המסירה המקורית אל נקודת המסירה החדשה, על כל המשתמע מכך. בנסיבות אלה, לא ייגבו דמי החזרה בנוסף למחיר המשלוח החדש שהוזמן.