מדיניות התשלום

מדיניות התשלום

תאריך עדכון: 13.12.2017

בנוסף לאמור בתנאי השירות, ההוראות הבאות יחולו על כל תשלום של המשתמש בכרטיס האשראי כהגדרתם בתנאי השימוש ו/או במזומן:

שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה. הנך מצהיר/ה ומסכים/ה כי: (א) קבלת הקבלה לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (ב) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במידה שהקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (ג) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.

חשבונית המס תסופק לך על ידי ספק השירותים, ועל ידו בלבד. החברה אינה אחראית על חשבוניות המס בגין כל נסיעה, ועליך לפנות לספק השירותים הרלוונטי בדרישה לקבלת חשבונית כאמור.

החברה אינה מעבירה כל או חלק מן התשלום עבור תשר לספק השירותים ("טיפ"). אם ברצונך להקצות טיפ לספק השירותים, באפשרותך להגדיר דרך האפליקציה ו/ או האתר טיפ אוטומטי שיתווסף למחיר הנסיעה. מצב שבו התשלום בנסיעה משותף למספר משתמשים, הטיפ יקבע על ידי מזמין הנסיעה.

שירות עיבוד תשלומים

אנו משתמשים, בין עבור עצמנו ובין כמתווכים בינך לבין ספקי השירותים, בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום באמצעות האתר ו/או האפליקציה (להלן: “חברות עיבוד התשלומים” ו-“שירותי עיבוד התשלומים”, בהתאמה). ביצוע התשלום באמצעות חברות עיבוד התשלומים כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים, ואנו מפצירים בכם לקרוא אותם בעיון, לרבות תנאי השימוש של חברת Zooz,

(https://zooz.com/terms-of-use/) טרם השימוש באפליקציה ו/או באתר. במסגרת שירותי עיבוד התשלומים, פרטי התשלום ו/או פרטי כרטיס האשראי מוזנים על ידי המשתמש/ת באפליקציה ו/או באתר ו/או כל פרט אחר הקשור לתשלום (“פרטי האשראי”) ומגיעים לחברת עיבוד התשלומים. לאחר שהנתונים לעיל עוברים לחברת עיבוד התשלומים, אנו מקבלים מחברת עיבוד התשלומים מידע אנונימי ייחודי (Token) המאפשר לקשר בין המשתמש/ת באתר ו/או באפליקציה לבין פרטי האשראי שלו/ה לצורך תשלום בכרטיס אשראי עבור השירותים הניתנים באתר ו/או באפליקציה. איננו משתמשים בעצמנו בפרטי האשראי ואיננו שומרים את פרטי האשראי במאגרי המידע שלנו. אנו מסירים כל אחריות בקשר לשירותי עיבוד התשלומים, והשימוש בשירותים אלו במסגרת האתר ו/או האפליקציה הוא על אחריותך בלבד. בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי שירותי עיבוד התשלומים מתבצעים במסגרת האפליקציה ו/או האתר בשם ועבור ספקי השירותים, וששליחת הקבלה עבור השירות שהתקבל על ידך על ידי ספקי השירותים, לפי העניין, לא מהווה התקשרות ישירה בינינו ובינך לצורך אספקת השירותים, אלא אם הוסכם במפורש אחרת.

חברות עיבוד התשלומים עשויות להשתמש בפרטי האשראי אך ורק לצורך: 1) שיפור שירותי עיבוד התשלומים (ללא שימוש במידע אישי); (2) יישום מנגנוני מניעת הונאת או בקשר לסכסוכים משפטיים בין חברת עיבוד התשלומים לבין המשתמשים ו/או החברה. בנוסף, חברת עיבוד התשלומים תוכל להעביר מידע סטטיסטי אנונימי שהיא אוספת לצדדים שלישיים לצרכיה המסחריים.


בדיקת מסגרת אשראי


כאשר משתמש/ת בוחר לשלם בכרטיס אשראי באמצעות שירותי עיבוד התשלומים, המשתמש/ת נותן/ת את הסכמתו/ה לביצוע בדיקת מסגרת אשראי אשר במהלכה "נתפס" סכום מסוים מהחשבון המגלם את גובה הנסיעה הצפוי (להלן: "בדיקת מסגרת"). במידה והבדיקה נכשלת, המשתמש/ת יתבקשו להזין אמצעי תשלום אחר או לשלם במזומן. במידה והבדיקה מצליחה, אנו נשלח הודעה מיידית לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית אודות "שחרור" המסגרת. משך זמן השחרור בפועל כפוף לסוג כרטיס האשראי אשר ברשות המשתמש/ת. ייתכן ובמסגרת בדיקת המסגרת תישלח למשתמש/ת הודעה מטעם חברת כרטיסי האשראי הרלוונטית המתייחסת לבדיקת המסגרת כחיוב בסך גובה תפיסת המסגרת. למען הסר ספק, בדיקת המסגרת לא מחייבת את אמצעי התשלום בפועל בשום מקרה, בין אם תתקבל הודעה כאמור מטעם חברת האשראי ובין אם לאו, ובמידה והתגלה בחשבונכם חיוב בפועל על סכומים נוספים שאינם משקפים את גובה התשלום עבור הנסיעה בלבד, עדכנו אותנו ונדאג לזכותכם.