מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 14 ביוני 2021

מדיניות זו מתארת כיצד Gett (יחד עם החברות הקשורות – "Gett", "אנו", "שלנו" או "לנו") נוהגת במידע אישי שנאסף במסגרת שירותיה השונים ("השירותים"), אודות נושאי המידע הבאים:

א. משתמשים הנרשמים לשירותי Gett לצורך הזמנת נסיעה במונית או משלוח ("הזמנה"), בעבור עצמם או בעבור הארגון מטעמו הם משתמשים בשירותים, לרבות אנשים שונים שמידע אודותם משמש להזמנה (כגון האדם שהנסיעה מוזמנת עבורו, או שאמור לקבל את המשלוח).

ב. נהגים או שליחים המשתמשים בשירותי Gett באופן עצמאי או כחלק מצי רכב שמטעמו הם פועלים, לצורך אישור וביצוע הזמנה, שליחות, איסוף או הסעה וכן קבלת תשלום בעבור אלה.

ג. מבקרים באתר, לקוחות ומשתמשים פוטנציאליים, שותפים עסקיים, ספקים, משתתפים באירועים שלנו וכל מי שבא במגע עם אתרי האינטרנט והאפליקציות של Gett, לרבות מודעות ותוכן מקוון, דוא"ל או תקשורת אחרת שבשליטתנו ("אתרי Gett").

בפרט, מדיניות זו מתארת –

 1. איזה מידע אנו אוספים?
 2. מהן המטרות שלשמן המידע נאסף?
 3. היכן ולכמה זמן אנו שומרים מידע?
 4. עם מי אנו עשויים לשתף את המידע?
 5. כיצד אנו משתמשים בעוגיות ("קוקיז") ושאר טכנולוגיות ניטור?
 6. כיצד נעמוד איתך בקשר?
 7. כיצד אנו מאבטחים את המידע?
 8. מהן זכויותיך ביחס למידע וכיצד ניתן לממשן?
 9. הודעות כלליות ויצירת קשר

מדיניות זו נוגעת אליך ככל שאתה נמנה על נושאי המידע שמתוארים לעיל ("אתה"). אנא קרא אותה בעיון, ו-ודא כי הבנת את האמור בה וכי אתם מסכים לו במלואו. השימוש בשירותים ו/או באתרי Gett מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלנו ולמדיניות פרטיות זו, לרבות לעיבוד המידע האישי אודותיך בהתאם לאמור להלן.

לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע אישי, ומסירתו נתונה לבחירתך המלאה. אם אינך מעונין למסור לנו מידע אישי, או שאתה מתנגד לכך ש-Gett (לרבות נותני השירותים מטעמה כפי שיפורט בהמשך) תעבד מידע אישי שנוגע אליך, אנא הימנע משימוש בשירותים (לרבות באופן של רישום, גלישה באתרי Gett או כל שימוש אחר). אם ברצונך לחזור בך מהסכמתך לאמור במדיניות זו, אנא צור עמנו קשר בכתובת שלהלן:privacy@gett.com . אם אתה משתמש בשירותים מטעמו של לקוח או שותף עסקי של Gett, מוצע לפנות למנהל החשבון בארגון שלך בכל שאלה או בקשה הקשורה לאותו חשבון.

מדיניות זו פונה ומתייחסת לכלל המגדרים, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1. איזה מידע אנו אוספים?

א. מידע על משתמשים: השירותים מאפשרים הזמנה של נסיעות ושליחויות פרטיות או עסקיות. לצורך כך, Gett אוספת ומעבדת מידע אישי אודות משתמשים פרטיים או עסקיים (לרבות נציגים מטעמם, למשל כשמדובר בלקוח עסקי) כמפורט מטה:

 • פרופיל משתמש: שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד, כתובת ובמידת הצורך גם סיסמה מגובבת.
 • מידע עסקי (ככל שרלוונטי): שם חברה, ענף, סיווג חשבון, תנאים מסחריים.
 • פרטי הזמנות, נסיעות, משלוחים ועסקאות נלוות: הזמנות, פרטי איסוף והורדה/מסירה, פרטי משלוח, מסלול נסיעה, מיקום מבוסס GPS של המכשיר הסלולרי של המשתמש, פרטי התקשרות של מוסר המשלוח ושל הנמען, חתימת מקבל המשלוח, צילום חבילה שנשלחה ומקום השארתה (ככל שצולמו בידי השליח), שיטת תשלום, חשבוניות, תיעוד עסקאות קודמות, הגדרות נסיעה/שליחות וכן כל מידע אחר שמשתמש בחר למסור.
 • דירוגים ומשובים שנמסרים על ידי המשתמש, הנהג ו/או השליח ביחס לחוויית השירות/ההזמנה/הנסיעה (לפי העניין), וכל משוב אחר שעשוי להמסר בקשר להם.
 • מידע על אופן השימוש בשירותים: נתוני שימוש טכניים ורישומי פעילות, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריות, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסת האפליקציה, גרסת הדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), רישומי התחברות ופעילות במסגרת השירותים, וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר האמור;
 • פניות ותקשורת עמנו: פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו בעל-פה, באמצעות טפסים מקוונים, בדוא"ל, בדואר ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב-Gett (כגון שירות לקוחות, תמיכה והדרכה).

ב. מידע על נהגים ושליחים: השירותים מאפשרים לנהגי מונית ולשליחים לקבל הזמנות לנסיעה או שליחות ולבצעם בצורה נגישה ופשוטה, בין אם כנהג או שליח עצמאי, ובין אם כחלק מציי רכבים או שליחויות של שותפינו העסקיים. לשם כך, Gett אוספת ומעבדת את סוגי המידע הבאים ביחס לנהג או ביחס לשליח, לפי העניין:

 • פרופיל נהג/שליח: שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד, סיסמה מגובבת, תעודת זהות, רישיון נהיגה, רישיון מונית, פרטי רכב, תמונת פרופיל ותחביבים.
 • מידע עסקי: שם עוסק/חברה, סוג חשבון ותנאים חוזיים ומסחריים נלווים; פרטי חשבון בנק ואמצעי תשלום, פרטי תשלום, פרטי עסקאות קודמות/צפויות, פרטים שנכללו בטפסים הנדרשים לצורך דיווחים לרשויות המס.
 • הזמנות, נסיעות ושליחויות: מידע המתייחס להזמנות, פרטי איסוף והורדה/מסירה, מסלול נסיעה, מיקום מבוסס GPS של המכשיר הסלולרי של הנהג או השליח, הגדרות נסיעה/שליחות וכל מידע אחר שנמסר מאת הנהג או השליח (לרבות צילומים שצילם בקשר להזמנה).
 • דירוגים ומשובים שנמסרים על ידי המשתמש, הנהג ו/או השליח ביחס לחוויית השירות/ההזמנה/הנסיעה (לפי העניין), וכל משוב אחר שעשוי להמסר בקשר להם.
 • מידע על אופן השימוש בשירותים: נתוני שימוש טכניים ורישומי פעילות, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריות, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסת האפליקציה, גרסת הדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), רישומי התחברות ופעילות במסגרת השירותים, וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר האמור;
 • פניות ותקשורת עמנו: פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו בעל-פה, באמצעות טפסים מקוונים, בדוא"ל, בדואר ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב-Gett (כגון שירות נהגים ושליחים, תמיכה והדרכה).

ג. מידע על מבקרים באתר, לקוחות ומשתמשים פוטנציאליים, שותפים עסקיים, ספקים, משתתפים באירועים שלנו וכל מי שבא במגע עם אתרי האינטרנט והאפליקציות של Gett:

 • מידע על אופן השימוש באתרי Gett: נתוני שימוש טכניים ורישומי פעילות, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריות, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסת האפליקציה, גרסת הדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), רישומי התחברות ופעילות במסגרת השירותים, וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר האמור;
 • מידע עסקי: פרטי התקשרות (כגון שם, פרטי קשר, ארגון ותפקיד), ומידע הקשור להסכמים ותשלומים עם לקוחותינו/משתמשינו הפוטנציאלים, ספקינו ושותפינו העסקיים, אשר עשוי לכלול גם את פרטי אנשי הקשר העיקריים המתקשרים עמנו במישרין או בעקיפין בשמם, כגון מנהלי החשבון ומורשי חתימה מטעם הלקוח או השותף; כמו גם הצרכים וההעדפות של הלקוח או השותף העסקי הרלוונטי, כפי שהועברו אלינו או כפי שזוהו במסגרת ההתקשרות שלנו עמם;
 • פניות ותקשורת עמנו: פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו בעל-פה, באמצעות טפסים מקוונים, בדוא"ל, בדואר ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב-Gett (כגון שירות נהגים ושליחים, תמיכה והדרכה).

אנו אוספים את המידע האמור ישירות מנושאי המידע ו/או עקב האינטראקציה והשימוש שלהם בשירותים שלנו או עם אתרי Gett; באמצעות צדדים שלישיים (כגון נותני השירות שלנו, השותפים העסקיים ולקוחותינו); דרך חיבור חשבון המשתמש ב-Gett עם חשבונותיו של אותו משתמש ברשתות חברתיות; ובקשר לאירועים ופעילויות שאנו מארגנים או נוטלים בהם חלק וכן יוזמות עסקיות שונות.

ככל שהמידע הנזכר בסעיף זה אינו נוגע לאדם מסוים (למשל, מספר טלפון או חשבון בנק של חברה או עסק), אנו לא נתייחס אליו כאל מידע אישי והאמור במדיניות זו לא יחול לגביו.

2. מהן המטרות שלשמן המידע נאסף?

אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי למטרות הבאות:

 • מתן השירותים, לרבות שירותים נלווים (למשל, הפעלה או הנגשה של אתרי Gett);
 • אימות זהותם של הלקוחות שלנו, המשתמשים, הנהגים והשליחים על מנת לאפשר להם גישה ושימוש בשירותים;
 • מתן מענה, תמיכה ושירות ללקוחות, משתמשים, נהגים ושליחים;
 • הסקת תובנות הקשורות לשימוש בשירותים ובאתרי Gett, אשר מאפשרות לנו לטייב ולשפר את השירותים ושאר הפעילויות שלנו;
 • יצירת קשר באמצעות הודעות כלליות או מותאמות אישית הקשורות בשירותים, או באמצעות הודעות שיווקיות (כמפורט מטה בסעיף 6);
 • ארגון או תמיכה באירועים ופעילויות שונות;
 • אבטחת מידע והגנה על פעילותנו העסקית, לרבות במטרה למנוע או לצמצם את הסיכון להונאה או תרמית, או כל פעילות אסורה או בלתי-חוקית אחרת;
 • יצירת צברי נתונים סטטיסטיים, נתונים לא-אישיים נגזרים או נתונים שעובדו באופן שהפך אותם לבלתי-מזהים או לכאלה שאינם ניתנים לקישור לאדם מזוהה, בהם אנו או שותפינו העסקיים עשויים להשתמש על מנת לספק ולשפר את השירותים שלנו או לכל מטרה דומה אחרת; ו-
 • עמידה בדרישות החוק והתקנות החלים עלינו.

3. היכן ולכמה זמן אנו שומרים מידע?

מיקום המידע: Gett שומרת ומאחסנת את המידע האישי אודותיך במערכותיה ובאמצעות נותני שירותים מטעמה במספר מקומות בעולם, לרבות בבריטניה, בישראל, בארצות הברית ובאירופה, כפי הדרוש לה על מנת לספק את השירותים בצורה מיטבית ובהתאם לנדרש לפי דין.

דיני הגנת הפרטיות אמנם עשויים להיות שונים בכל מדינה ומדינה, אך Gett נוקטת מאמצים כדי להבטיח שהמידע האישי שלך יזכה להגנה הולמת בכל המדינות שבהן היא מעבדת מידע, בהתאם לאמור במדיניות זו ובהתאם לסטנדרטים המקובלים בתעשיה בה Gett פועלת. זאת, בין היתר, על-ידי התקשרות בהסכמים הכוללים התחייבויות של נותני השירות של Gett לאבטחה נאותה של המידע, וזאת אף אם אין חובה בכך תחת הדינים שחלים במדינה בה המידע נשמר או מעובד.

משך שמירת המידע: אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד נזדקק לו באופן סביר על מנת לנהל, לשפר ולחדש את היחסים בינינו ולספק לך את השירותים שלנו; כל עוד הדבר נדרש על פי דין או הסכם שאנו צד לו; או על מנת שנוכל להשיב לפניות, תלונות, חקירות או סכסוכים אפשריים. כך, מידע אישי עשוי להישמר לצורך עמידה בהוראות הדינים החלים על ניהול רשומות, עסקאות והנהלת חשבונות, ועל מנת שיתאפשר לנו להציג הוכחות וראיות בנוגע להתקשרות ולמגעים בינינו או בקשר לשימוש שנעשה בשירותים שלנו, הכל בהתאם למדיניות שמירת המידע שלנו. אלא אם נקבע אחרת בדין, איננו מחויבים להחזיק במידע האישי שלך לפרק זמן קצוב כלשהו, ונהיה רשאים למחוק אותו באופן מאובטח מכל סיבה שהיא ובכל עת שהיא.

4. עם מי אנו עשויים לשתף את המידע?

ציות להוראות הדין ובתי המשפט: במקרים יוצאי דופן, אנו עשויים לגלות או לאפשר גישה למידע אישי, או להעניק לרשויות אכיפה או אסדרה גישה כאמור. פעולות אלו יעשו אם נהיה סבורים בתום לב שכך נדרש מאיתנו מכח צו משפטי (כגון צו חיפוש או כל צו שיפוטי אחר שינתן על ידי רשות מוסמכת), מכח הדין, או לצורך מניעה או חדילה של פעילות בלתי-חוקית או עוולה אחרת (בין אם אלו התרחשו בפועל או כאשר קיים חשש להתרחשותן).

נותני שירות: Gett מסתייעת בנותני שירות שונים, לצורך ביצוע שירותים משלימים לשירותים ש-Gett מעניקה. נותני שירות אלו כוללים, בין היתר, שירותי אחסון מידע, אספקת תוכן, סליקה ותשלומים מקוונים, ניהול לקוחות, ניטור וניתוח נתונים, אבטחת מידע, איתור ומניעת הונאות, דוא"ל, הפצת הודעות טקסט והתראות, רשתות חברתיות ופרסום, הקלטת וניתוח שיחות, פעולות ותכתובות, וכן את היועצים המשפטיים, הפיננסיים והעסקיים שלנו, ויועצי הציות שלנו (יחדיו: "נותני שירות"). נותני השירות עשויים לקבל גישה למידע האישי שלך, בהתאם לתפקידם, לשירות שהם נותנים ולמטרה המסוימת שלשמה החברה התקשרה עמם, והם יהיו רשאים להשתמש במידע אישי זה אך ורק לצורך מטרות אלו. במקרים אלו, Gett תתקשר עמם בהסכמים הנדרשים לפי הדין.

אתרי אינטרנט ושירותים של צדדים שלישיים: השירותים שלנו עשויים לאפשר לך לבוא במגע או להתקשר עם גורמים אחרים, למשל עם שותף עסקי של החברה, או עם כל אתר או שירות חיצוני שקישור אליו נכלל במסגרת השירותים. מגעים או התקשרויות כאמור יהיו כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של אותם גורמים, ועל כן יש להקפיד לקרוא ולוודא כי הסכמת לאותם תנאים ולמדיניות הפרטיות הרלוונטית.

שיתוף מידע אישי עם הלקוחות שלנו ועם המשתמשים מטעמם: אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך עם הלקוח העסקי שהוא בעל החשבון בו אתה רשום כמשתמש – לרבות תכתובות הקשורות לשימושך בשירותים או כל פניה אלינו ביחס לאותו חשבון עסקי. במקרים אלו, שיתוף המידע משמעו שמנהל החשבון או אנשים אחרים בארגון שלך רשאים לקבל גישה למידע האישי שלך מטעם או בשם הלקוח העסקי הרלוונטי, ואנו נוכל לנטר ולבחון את המידע המתייחס אליך (למשל בנוגע לנסיעות או למשלוחים שהזמנת באמצעות השירותים שלנו), כמו גם לקבל גישה למדע אישי אודותיך ו/או מידע אישי המתייחס לאדם שבעבורו או מטעמו הוזמן השירות הרלוונטי.

שיתוף מידע בין משתמשים ונהגים או שליחים: על מנת לספק את השירותים שלנו, אנו נדרשים לשתף מידע אישי אודות משתמשים (לרבות שם, טלפון, נקודת המוצא והיעד של הנסיעה, זמן איסוף ופרטים נוספים שהוזנו באופן עצמאי לשירות) עם הנהגים או השליחים, וכן לשתף מידע אודות נהגים ושליחים, לפי העניין, עם המשתמשים שביצעו את ההזמנה שתסופק על-ידם (שם, טלפון, תמונת פרופיל, ניקוד משתמש, מיקום נוכחי, זמן הגעה משוער, סוג /יצרן הרכב ולוחית הרישוי, תחביבים ומידע דומה). במקרים בהם ההזמנה מבוצעת באמצעות אחד משותפינו העסקיים (למשל, צי רכבים או משלוחים, או מערכת לביצוע רכישות מקוונות), הפרטים האמורים עשויים להיות משותפים גם עם אותו שותף, לצורך ביצוע ההזמנה.

הגנה על זכויות ובטיחות: אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך עם אחרים אם נאמין בתום לב כי עלינו לעשות כן על מנת להגן על הזכויות, על הרכוש ועל בטחונה של Gett, עובדינו, נותני השירות, לקוחות, משתמשים, נהגים, שליחים או כל אדם או גורם אחר.

חברות הקבוצה: המידע אישי שמעובד על-ידינו משותף בתוך ובין קבוצת החברות שלנו, לשם המטרות המפורטות במדיניות זו. אם יחול שינוי כלשהו בבעלות או בשליטה ב-Gett או באיזה מהחברות בקבוצה, לרבות באופן של מיזוג או רכישה של נכסי החברה, Gett (או מי מחברותיה) תהא רשאית לשתף את המידע האישי שלך עם הצדדים המעורבים בכך, ככל שהדבר נדרש באופן סביר בנסיבות העניין. אם לדעתנו שיתוף כאמור עלול להשפיע באופן מהותי על פרטיותך במידע האישי ששמור אצלנו, נעדכן אותך על כך ועל האפשרויות שיעמדו לך בקשר אליו, בדוא"ל, מסרון או בהודעה בולטת במסגרת השירותים שלנו.

למען הסר ספק, Gett רשאית לשתף את המידע האישי שלך בדרכים נוספות, בכפוף להסכמתך, או אם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין, או אם הפכנו את המידע האמור למידע אנונימי שאינו נוגע אליך עוד. אנו רשאים להעביר, לשתף או לעשות כל שימוש אחר במידע שאינו אישי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי שנדרש לכל אישור נוסף.

5. כיצד אנו משתמשים בעוגיות (Cookies) ושאר טכנולוגיות ניטור?

קובץ "cookie" הוא קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לצורך איסוף ואחזור נתונים אודות הפעילות המתבצעת באתר שלנו. קבצי "cookie" מסוימים מוסרים כאשר אתה יוצא מהדפדפן (אלו נקראים "קבצים זמניים") ואילו קבצים אחרים נותרים לפרקי זמן ארוכים יותר (אלו נקראים "קבצים קבועים"). אנו עושים שימוש בשני הסוגים.

השימוש בקבצי cookie נעשה על מנת לאחזר את פרטי ההתחברות שלך והעדפותיך האישיות בשימוש בשירותים, מה שאמור למשל להקל עליך בהתחברות בכל פעם מחדש, וכן למטרות נוספות כגון לאפשר את השימוש הכללי בשירותים.

רוב הדפדפנים המודרניים מאפשרים לך לבחור כיצד אותו דפדפן יתנהל ביחס לקבצי ה-cookie (למשל, ידחה קבצים מסוימים ויקבל אחרים). בהתאם לבחירותיך, יתכן כי דחיית קבצים מסוימים ישפיעו לרעה על חוויית השימוש בחלק מהשירותים אשר נתמכים בהם. למידע נוסף, אנא עיין במדיניות העוגיות שלנו.

כמו כן, אנו עושים שימוש בכלי ניתוח כגון Google Analytics. כלים אלה מסייעים לנו להבין את העדפותיך כשאתה משתמש בשירותים שלנו, לרבות באמצעות מעקב אחר תוכן הדף, הקלקות/מגע, תנועות, גלילות ופעילויות מקשים. מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של Google Analytics ניתן למצוא בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners/;

מידע נוסף אודות האפשרות שלך להימנע ממעקב וניתוח של המידע אודותיך דרך Google Analytics ניתן למצוא בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. כיצד נעמוד איתך בקשר?

הודעות שירות ותפעול: אנו עשויים לפנות אליך עם מידע חשוב בקשר לשירותים שלנו ושימושך בהם. לדוגמה, אנו עשויים ליידע אותך (באמצעות כל אחד מהאמצעים העומדים לרשותנו – למשל, דוא"ל, SMS, התראות "פוש" או שיחות קוליות) בנוגע להזמנות ותשלומים שביצעת או קיבלת, או שינויים או עדכונים בשירותים שלנו. חלק מהודעות ופניות אלה הכרחיות לצורך מתן השירות, ולא ניתן יהיה לסרב לקבלן, בעוד חלקן האחר נתון לבחירתך והודעתך כי ברצונך להפסיק לקבלן – הכל בהתאם לעניין.

דברי פרסום, פעילויות והצעות שיווקיות: אנו עשויים לפנות אליך בהודעות בעלות אופי שיווקי או פרסומי, למשל אודות שירותים חדשים, מבצעים, אירועים, פעילויות שיווקיות, הצעות מיוחדות וכל מידע אחר שלדעתנו עשוי לעניין אותך. הודעות כאמור יימסרו באיזה מהאמצעים העומדים לרשותנו ליצירת קשר איתך (לדוגמה הודעת SMS, דוא"ל, התראות "פוש" או שיחה קולית), במסגרת השירותים או בכל אתר מאתרי Gett או פלטפורמה אחרת.

אם ברצונך לסרב לקבל דברי פרסומת כגון אלה, ניתן לעשות כן באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: unsubscribe@gett.com, או פעולה בהתאם להוראות ל"הסרה מרשימת דיוור", "הפסקה" או "שינוי העדפות דוא"ל" שיופיעו בהודעות כאמור שיישלחו אליך.

7. כיצד אנו מאבטחים את המידע?

על מנת להגן על המידע האישי ששמור אצלנו ואצל נותני השירות שלנו, אנו משתמשים באמצעי אבטחה פיזיים, אלקטרוניים וארגוניים, ונוהגים על פי נהלי אבטחת מידע המקובלים בתעשייה. עם זאת, חשוב לזכור כי חרף מאמצינו בנושא, כיום לא ניתן לאבטח מידע באופן מוחלט. בהתאם, איננו יכולים להבטיח, ואכן איננו מבטיחים, כי המידע האישי שלך יזכה להגנה ואבטחה מוחלטת, בידינו או בידי מי מנותני השירות שלנו.

8. כיצד ניתן לממש את זכויותיך במידע?

באפשרותך לבקש, בהתאם לזכאותך לפי דין (ככל שקיימת), לעיין במידע אישי השמור אצלנו, או לבקש לתקן מידע שאינו עדכני עוד, או לבקש כי נסיר את המידע מהמערכות שלנו, בפניה לדוא"ל privacy@gett.com.

במקרה הצורך, יתכן שנדרש לפרטים ומסמכים נוספים ממך על מנת שנוכל לאמת את זהותך ולהבטיח כי המידע האישי ייחשף אך ורק לנושא המידע. ככל שהמידע הנדרש מעובד על-ידי Gett עבור לקוח עסקי, אנו רשאים להעביר את בקשתך אל מנהלי החשבון אצל אותו לקוח, על-מנת שיוכלו להנחותינו כיצד לנהוג בבקשה, או להמשיך את הטיפול בה ישירות מולך.

9. הודעות כלליות ויצירת קשר

מידע על ילדים: Gett אינה מעוניינת לשמור או לעבד מידע אישי על ילדים שגילם קטן מ-16. בהתאם, אנו לא אוספים ביודעין מידע אישי מילדים. אם נגלה שילד עושה שימוש בשירותים באופן שבו נאסף עליו מידע אישי, אנחנו נאסור על שימוש זה, נחסום אותו במידת האפשר, וננקוט בכל המאמצים על מנת למחוק ללא דיחוי את המידע האישי שנאסף לגביו. אם לדעתך עלול להיות ברשותנו מידע אישי שכזה, אנא צור איתנו קשר בהקדם ב- privacy@gett.com.

עדכונים ותיקונים: אנו רשאים לעדכן את האמור במדיניות זו מעת לעת על ידי פרסום גרסה עדכנית במסגרת השירותים שלנו. הגרסה המעודכנת תהיה תקפה החל ממועד פרסומה. אם לדעתנו גרסה זו תכלול שינויים בעלי השפעה מהותית על פרטיותך, נפרסם על כך הודעה מוקדמת, 10 ימים מראש, באמצעות אחד מאמצעי התקשורת העומדים לרשותנו, או במסגרת השירותים. לאחר התקופה האמורה, כל התיקונים ייחשבו כאילו התקבלו על ידך ומוסכמים עליך.

קישורים לאתרים חיצוניים: השירותים שלנו עשויים לכלול קישורים ('לינקים') לאתרים או שירותים חיצוניים. אנו לא אחראיים לנהלי הגנת המידע והפרטיות של אתרים או שירותים חיצוניים, ומציעים לך לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם בטרם תעשה בהם שימוש או תאפשר להם לעבד מידע אישי אודותיך.

קצין פרטיות: Gett מינתה את PrivacyTeam כקצין הפרטיות (Data Protection Officer) שלה. PrivacyTeam מנהלת באופן שוטף את תכנית הפרטיות של Gett, מנטרת ומייעצת בכל הנוגע לציותה של Gett לדיני ותקנות הגנת הפרטיות והמידע. ניתן לפנות אל PrivacyTeam בכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זו, לתכנית הפרטיות של Gett או למידע האישי ש-Gett מעבדת אודותיך, ב- dpo@gett.com.

יצירת קשר: אם יש לך הערות או שאלות כלשהן בקשר למדיניות זו או בכל הקשור לפרטיותך, אנא צור איתנו קשר באמצעות דוא"ל: privacy@gett.com.