מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 11.1.2024

מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד ג'יטי גטאקסי סיסטמס בע"מ (ביחד עם החברות הקשורות לה – "Gett" או "אנחנו") נוהגת במידע אישי ("מידע") שנאסף במסגרת שירותיה השונים ("השירותים"), הנוגע לאנשים הבאים ("נושאי המידע"):

א. משתמשים הנרשמים לשירותי Gett או משתמשים בהם לצורך הזמנת נסיעה במונית או משלוח ("הזמנה"), בעבור עצמם או בעבור הארגון מטעמו הם משתמשים בשירותים, לרבות אנשים שונים שמידע הנוגע להם משמש להזמנה (כגון האדם שהנסיעה מוזמנת עבורו, או שאמור לקבל את המשלוח).

ב. נהגים או שליחים המשתמשים בשירותי Gett באופן עצמאי או כחלק מצי רכב שמטעמו הם פועלים, לצורך אישור וביצוע הזמנה, משלוח, איסוף או הסעה וכן קבלת תשלום בעבור אלה.

ג. מבקרים באתר, לקוחות ומשתמשים פוטנציאליים, שותפים עסקיים, משתתפים באירועים שלנו וכל מי שבא במגע עם אתרי האינטרנט והאפליקציות של Gett, לרבות מודעות ותוכן מקוון, דוא"ל או תקשורת אחרת שבשליטתנו ("אתרי Gett").

מסמך זה מתאר –

 1. איזה מידע אנו אוספים?
 2. מהן מטרות השימוש במידע?
 3. היכן ולכמה זמן המידע נשמר?
 4. למי המידע יימסר?
 5. כיצד אנו משתמשים בעוגיות ושאר טכנולוגיות ניטור?
 6. כיצד נעמוד איתך בקשר?
 7. כיצד אנו מאבטחים את המידע?
 8. כיצד ניתן לממש את זכויותיך ביחס למידע?
 9. הודעות כלליות ויצירת קשר

מדיניות זו נוגעת אליך ככל שאתה נמנה עם נושאי המידע המתוארים לעיל ("את/ה" או "אתם"). אנא קרא אותה בעיון, וודא שהיא מובנת לך ושאתה מסכימים לאמור בה. השימוש בשירותים ו/או באתרי Gett מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלנו ולמדיניות פרטיות זו, לרבות לעיבוד המידע הנוגע אליך בהתאם לאמור להלן.

לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע הנוגע אליך. בהתאם, אם אינך מסכים לאמור במסמך זה, או שאתה מתנגד לכך ש-Gett (לרבות נותני השירות מטעמה, כמפורט בסעיף 4) תעבד מידע הנוגע אליך, אנא הימנע משימוש בשירותים, לרבות גלישה באתרי Gett, רישום לאפליקציה או כל שימוש אחר. אם אתה משתמש בשירותים מטעמו של לקוח או שותף עסקי של Gett, אנא פנה למנהל החשבון בארגון שלך בכל שאלה או בקשה הקשורה באותו חשבון.

מדיניות זו פונה ומתייחסת לכלל המגדרים, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1. איזה מידע אנו אוספים?

א. מידע על משתמשים: השירותים מאפשרים הזמנה של נסיעות ומשלוחים פרטיים או עסקיים. לצורך כך, Gett אוספת ומעבדת מידע על משתמשים פרטיים או עסקיים (לרבות נציגים מטעמם, למשל כשמדובר בלקוח עסקי), כמפורט מטה:

 • פרופיל משתמש: שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד, כתובות שבחרת לשמור בחשבון וסיסמה מגובבת;
 • מידע עסקי (היכן שרלוונטי)שם חברה, ענף, סיווג חשבון, תנאים מסחריים;
 • פרטי הזמנות, נסיעות, משלוחים ועסקאות נלוות: הזמנות, פרטי איסוף והורדה/מסירה, פרטי משלוח, מסלול נסיעה, מיקום מבוסס GPS של המכשיר הסלולרי של המשתמש, פרטי התקשרות של מוסר המשלוח ושל הנמען, חתימת מקבל המשלוח, צילום חבילה שנשלחה ומקום השארתה (אם צולמו בידי השליח), שיטת תשלום, חשבוניות, תיעוד עסקאות קודמות, הגדרות נסיעה/משלוח, וכל מידע אחר שבחרת למסור בקשר להזמנה;
 • דירוגים ומשובים שנמסרו על ידי משתמשים, נהגים ו/או שליחים ביחס לחוויית השירות, ההזמנה או הנסיעה (לפי העניין) או בקשר להם;
 • נתוני שימוש בשירותים: נתוני שימוש טכניים, מידע סטטיסטי ומצרפי ורישומי פעילות, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריוּת, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסאות האפליקציה והדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר שממנו התחברת;
 • פניות ישירות ותקשורת עמנו: פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו באמצעות טפסים מקוונים, בעל פה, בדוא"ל ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב-Gett (כגון שירות לקוחות, תמיכה והדרכה).

ב. מידע על נהגים ושליחים: השירותים מאפשרים לנהגים ולשליחים לקבל הזמנות לנסיעה או למשלוח ולבצעם בצורה נגישה ופשוטה, בין כנהגים או שליחים עצמאיים, ובין כחלק מציי רכבים או שליחים של שותפינו העסקיים. לשם כך, Gett אוספת ומעבדת את סוגי המידע הבאים ביחס לנהגים או לשליחים, לפי העניין:

 • פרופיל נהג/שליח: שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד, סיסמה מגובבת, תעודת זהות, רישיון נהיגה, רישיון רכב (כולל סוג רכב ומספר רישוי), רישיון מונית, פרטי ביטוח חובה לרכב, תמונת פרופיל ותחביבים;
 • מידע עסקי: שם עוסק/חברה, סוג חשבון ותנאים חוזיים ומסחריים נלווים, פרטי חשבון בנק ואמצעי תשלום, פרטי תשלום, פרטי עסקאות קודמות/צפויות, פרטים שנכללו בטפסים הנדרשים לצורך דיווחים לרשויות;
 • הזמנות, נסיעות ומשלוחים: מידע המתייחס להזמנות, פרטי איסוף והורדה/מסירה, מסלול נסיעה, מיקום מבוסס GPS של המכשיר הסלולרי של הנהג או השליח, הגדרות נסיעה/משלוח וכל מידע אחר שנמסר מאת הנהג או השליח (לרבות צילומים שצילם בקשר להזמנה);
 • דירוגים ומשובים שנמסרים על ידי המשתמשים, הנהגים ו/או השליחים ביחס לחוויית השירות, ההזמנה או הנסיעה (לפי העניין);
 • נתוני שימוש בשירותים: נתוני שימוש טכניים, מידע סטטיסטי ומצרפי ורישומי פעילות, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריוּת, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסאות האפליקציה והדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר שממנו התחברת;
 • פניות ישירות ותקשורת עמנו: פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו באמצעות טפסים מקוונים, בעל פה, בדוא"ל ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב-Gett (כגון שירות נהגים ושליחים, תמיכה והדרכה).

ג. מידע על מבקרים באתר, לקוחות ומשתמשים פוטנציאליים, שותפים עסקיים, משתתפים באירועים שלנו וכל מי שבא במגע עם אתרי Gett:

 • נתוני שימוש באתרי Gett: נתוני שימוש טכניים, מידע סטטיסטי ומצרפי ורישומי פעילות, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריוּת, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסאות האפליקציה והדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר שממנו התחברת;
 • מידע עסקי: פרטי התקשרות (כגון שם, פרטי קשר, ארגון ותפקיד), ומידע הקשור להסכמים ותשלומים עם לקוחותינו או משתמשינו הפוטנציאלים, שותפינו העסקיים, לרבות פרטיהם של אנשי הקשר מטעמם, כגון מנהלי החשבון ומורשי חתימה מטעם הלקוח או השותף;
 • פניות ותקשורת עמנו: פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו באמצעות טפסים מקוונים, בעל פה, בדוא"ל ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב-Gett (כגון נציגי שירות או תמיכה).

אנו אוספים את המידע האמור ישירות ממך ו/או עקב האינטראקציה והשימוש שלך בשירותים שלנו או באתרי Gett; באמצעות צדדים שלישיים כגון לקוחותינו, נותני השירות שלנו (כמפורט בסעיף 4), ושותפינו העסקיים (כגון הפניות חבר-מביא-חבר, כמפורט בסעיף 6); דרך חיבור חשבון המשתמש ב-Gett עם חשבונותיו ברשתות חברתיות; ובקשר ליוזמות עסקיות שונות ולפעילויות ואירועים שאנו מארגנים או משתתפים בהם.

2. מהן מטרות השימוש במידע?

אנו אוספים מידע ומשתמשים בו למטרות הבאות:

 • מתן השירותים, לרבות שירותים נלווים (למשל, הפעלה או הנגשה של אתרי Gett);
 • אימות זהותך לצורך מתן גישה לשירותים;
 • קבלת החלטות מבוססת מערכות אוטומטיות בנוגע לשימוש בשירותים, למשל לצורכי תמחור והתאמת משתמשים ונהגים או שליחים בהתבסס על קרבה, זמינות, דירוג ממוצע, נתיב נסיעה ומצב התנועה, צרכים מיוחדים שפירט המזמין, העדפות והתנהגות בעבר;
 • יצירת קשר איתך לפי בקשתך ו/או באמצעות הודעות כלליות או מותאמות אישית הקשורות בשירותים, וכן באמצעות הודעות שיווקיות העשויות לעניין אותך (כמפורט בסעיף 6);
 • פיתוח ושיפור השירותים והתאמה אישית של חווית השימוש שלך ושל אחרים, בהתבסס על העדפות, חוויות ובעיות נפוצות או פרטניות;
 • הפקת תובנות הקשורות לשימוש בשירותים ובאתרי Gett, המאפשרות לנו לקיים ולשפר את השירותים ואת פעילויות השיווק, הפרסום והמכירות שלנו;
 • הפקה והצגה של פרסומות ותכנים שיווקיים ביעילות רבה יותר, לרבות פרסום מבוסס הקשר, התנהגות ותחומי עניין, בהתבסס על פעילות המשתמשים והמבקרים באתרי Gett ובאתרים אחרים, העדפותיהם ונתונים אחרים העומדים לרשותנו או לרשות נותני השירות שלנו (כהגדרתם בסעיף 4) או שותפינו העסקיים;
 • איתור ומימוש הזדמנויות לצמיחה עסקית באמצעות חוויות מותאמות ונוכחות מקומית חזקה יותר;
 • ארגון, מתן חסות או השתתפות באירועים, תחרויות ויוזמות שונות לקידום מכירות;
 • אבטחת מידע והגנה על פעילותנו העסקית ועל זכויות ואינטרסים של Gett, עובדיה, נותני השירות שלה, לקוחותיה, המבקרים באתרי Gett, משתמשים, נהגים, שליחים או כל אדם או גורם אחר, לרבות כדי למנוע או לצמצם את הסיכון להונאה, תרמית, או כל פעילות אסורה או בלתי-חוקית אחרת;
 • ביצוע ואכיפת הסכמים וכן בירור תלונות ויישוב סכסוכים ש-Gett היא צד להם;
 • יצירת נתונים סטטיסטיים מצרפיים או נתונים שהותממו באופן שהפך אותם לאנונימיים ובלתי-מזהים או לכאלה שאינם ניתנים לקישור אם עדם מזוהה באמצעים סבירים, ולו בעקיפין, בהם אנו או שותפינו העסקיים עשויים להשתמש כדי לספק ולשפר את השירותים, או לכל מטרה אחרת;
 • ציות לכל דרישה שחלה עלינו מכוח הוראות הדין והרשויות המוסמכות, לרבות הוראות וצווי בית משפט, וכל פעולה נוספת שעשויה להצריך שימוש במידע הנוגע אליך ושלגביה נקבל מראש את הסכמתך בהתאם לדין.

3. היכן ולכמה זמן המידע נשמר?

היכן המידע נשמר: המידע הנוגע אליך יישמר במערכות המידע שלנו ושל נותני השירות מטעמנו (כמפורט בסעיף 4), שעשויים להחזיק במידע או לקבל גישה אליו על מנת לספק לנו שירותים מסוימים – הן בגבולות מדינת ישראל והן במדינות אחרות כגון אירלנד, ארה"ב ובריטניה, והכול בהתאם לדרישות הדין.

על אף שדיני הגנת הפרטיות עשויים להשתנות ממדינה למדינה, Gett, החברות הקשורות לה, שותפיה העסקיים ונותני השירות מטעמה מחויבים כל אחת ואחד להגן על המידע הנוגע אליך בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו, לסטנדרטים המקובלים בשוק, וכן למנגנונים משפטיים והסכמיים מתאימים שמחייבים הגנה נאותה על מידע שאינה נופלת מזו שמחייב הדין בישראל. זאת, ללא תלות בדרישות חוקיות פחותות שעשויות לחול במדינה שאליה המידע מועבר.

משך שמירת המידע: אנו עשויים לשמור מידע הנוגע אליך כל עוד הוא נדרש באופן סביר לצורך המטרה או המטרות שלשמן אותו מידע נאסף או נוצר על ידינו (כמפורט בסעיף 2), ולא יאוחר מכך – הכול בהתאם למדיניות שמירת המידע שלנו ובכפוף לדרישות הדין. אלא אם נקבע אחרת בדין או בהסכם מחייב, איננו מחויבים להחזיק במידע הנוגע אליך לפרק זמן קצוב כלשהו, ונהיה רשאים למחוק אותו באופן מאובטח בכל עת ומכל סיבה שהיא. אם יש לך שאלות לגבי מדיניות שמירת המידע שלנו, באפשרותך ליצור איתנו קשר בדוא"ל privacy@gett.com.

4. למי המידע יימסר?

לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, ייתכן שנמסור מידע הנוגע אליך לצדדים שלישיים ונמענים אחרים, כמתואר מטה:

 • נותני שירות: אנו מסתייעים בחברות חיצוניות וצדדים שלישיים שונים המספקים לנו פתרונות ושירותים שמשלימים את שירותינו או תומכים בפעילותנו. אלה עשויים לכלול שירותי אחסון מידע, רשתות אספקת תוכן (CDNs), סליקה וביצוע תשלומים, אבטחת מידע והגנת סייבר, איתור הונאות ומניעתן, ניטור נתונים וניתוחם, ניטור והפצת דיוור אלקטרוני, פרסום ושיווק, מדיה חברתית, ספקי תוכן, הקלטת שיחות וניתוחן, ניהול לקוחות, שירותי תמיכה, וכן יועצים בתחום העסקי, המשפטי, הפיננסי וכיוצא באלה (ביחד – "נותני השירות"). נותני השירות עשויים לקבל גישה למידע הנוגע אליך בהתאם לשירות שהם נותנים ולמטרה הספציפית שלשמה התקשרנו עמם, והם יהיו רשאים להשתמש במידע זה אך ורק לאותה מטרה.
 • שיתוף מידע בין משתמשים לנהגים או שליחים: על מנת לספק את השירותים, אנו משתפים עם הנהגים או השליחים מידע הנוגע למשתמשים (שם, טלפון, נקודת איסוף ונקודת יעד, זמן איסוף, ופרטי נסיעה או משלוח שהוזנו כטקסט חופשי), וכן משתפים עם המשתמשים שביצעו את ההזמנה מידע הנוגע לנהגים או שליחים, לפי העניין (שם, טלפון, תמונת פרופיל, דירוג באפליקציה, מיקום נוכחי, זמן הגעה משוער, סוג ומספר הרישוי של הרכב, תחביבים ומידע דומה). במקרים בהם ההזמנה מבוצעת באמצעות אחד משותפינו העסקיים (למשל, צי רכבים או משלוחים, או מערכת לביצוע רכישות מקוונות), הפרטים האמורים עשויים להימסר גם לאותו שותף לצורך ביצוע ההזמנה.
 • שיתוף מידע של מזמיני נסיעה עתידית מנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג) עם רשות שדות התעופה: במסגרת תנאי ההתקשרות בין Gett לרשות שדות התעופה לעניין מתן שירות, ניהול והפעלה של מערך כולל להסעת נוסעים במוניות מנתב"ג אל כל חלקי הארץ ("השירות בנתב"ג"), אנו נדרשים לאפשר לנהגים להזין בשירותי Gett פרטי הזמנות נסיעה עתידיות מנתב"ג, כתנאי לכניסתם לאזור בנתב"ג שמיועד לאיסוף נוסעים שנסיעתם הוזמנה לפחות שעתיים קודם למועד נחיתתם. במקרה שהזמנת נסיעה עתידית מנתב"ג כאמור, אף אם אינך בעל חשבון משתמש לשירותי Gett, אנו נדרשים לתת לרשות שדות התעופה גישה לפרטי הזמנת הנסיעה שביצעת (לרבות שם ומספר טלפון נייד של מזמין הנסיעה, מספר טיסתו, מועד הנחיתה ופרטי הנהג), לצורך ביצוע סמכויותיה של רשות שדות התעופה על פי דין וביחס להסדרת וניטור פעילות המוניות בנתב"ג.
 • לקוחות עסקיים ומשתמשים מטעמם: אם אתה משתמש בשירותים מטעם לקוח עסקי, אנו מוסרים מידע מסוים הנוגע אליך ללקוח בעל החשבון העסקי שבו אתה רשום כמשתמש – לרבות נתוני פניות ואינטראקציות אחרות איתנו ביחס לשימוש שלך בשירותים במסגרת אותו חשבון עסקי. במקרים אלה, שיתוף מידע כאמור פירושו שמנהל/י החשבון העסקי או אנשים אחרים בארגון שלך עשויים לקבל גישה למידע הנוגע אליך מטעם הלקוח העסקי הרלוונטי, לבחון ולנטר נתונים הנוגעים לנסיעות או משלוחים שהזמנת דרך השירותים תחת החשבון של אותו לקוח, וכן לגשת לכל מידע שהוזן על ידיך או על ידי מי שעבורו הזמנת את הנסיעה או המשלוח.
 • שותפים למיזמים חברתיים: אם אתה נהג או שליח המשתמש בשירותים במסגרת פרויקט או פעילות התנדבותית שבהם בחרת ליטול חלק, אנו עשויים למסור מידע מסוים הנוגע אליך לשותף שלנו למיזם החברתי הרלוונטי – לרבות מיקום מבוסס GPS של המכשיר הסלולרי שלך והססטוס שלך ("פנוי"/"לא פנוי"), ככל שבחרת לשתפם. במקרים אלה, שיתוף מידע כאמור פירושו שמנהל/י חשבון השותף שלנו למיזם החברתי שאליו הצטרפת או אנשים אחרים באותו ארגון, עשויים לקבל גישה למידע הנוגע אליך מטעם השותף הרלוונטי.
 • חיבור לשירותים  חיצוניים (אינטגרציות): בהתאם להנחייתך או לפי הנחית מנהל החשבון העסקי בארגון שלך, אנו עשויים למסור מידע הנוגע אליך (כגון פרופיל משתמש, מידע עסקי ונתוני שימוש רלוונטיים בשירותים) לכל צד שלישי המספק אפליקציות או אינטגרציות שהוספו לחשבון שלך, או לקבל מידע רלוונטי נוסף מהחשבון שלך אצל אותו צד שלישי, כתלות בטיבה ובמטרתה של אותה אינטגרציה. יובהר שאנו לא מקבלים או שומרים את הסיסמה האישית שלך לשירותים של צדדים שלישיים כאמור, אך במקרה הטיפוסי, נזדקק להרשאות ה-API של הארגון שלך כדי לבצע את החיבור.
 • שותפים לצורך קיום אירועים: כשאתה נרשם לאירוע שאנו מארגנים, משתתפים בו או נותנים לו חסות, בכפוף לקבלת הסכמתך בהתאם לדין, נהיה רשאים למסור את פרטי ההרשמה שלך לאחרים, לרבות הגורם המארגן, המארח ו/או נותן החסות לאירוע, נותני השירות והדוברים בו, כדי שיוכלו לפנות אליך עם הצעות ומידע רלוונטי או לטובת פעילויות קידום ושיווק הקשורות באותו אירוע.
 • ציות להוראות הדין ובתי המשפט: במקרים חריגים, אנו עשויים למסור מידע הנוגע אליך לרשויות מוסמכות וגורמי אכיפה או להעניק להם גישה אליו, לאחר שתימסר לך על כך הודעה מוקדמת או בלעדיה, כתלות בדין החל עלינו בנסיבות העניין – אם נסבור בתום לב כי (א) חלה עלינו חובה חוקית לעשות כן (למשל, מכוח צו שיפוטי או דרישה  מחייבת של רשות מוסמכת); (ב) הדבר נדרש לטובת חקירה, מניעה או סיכול של פעילות בלתי-חוקית ועוולות או עבירות אחרות, חשודות או ידועות; ו/או (ג) הדבר נדרש לשם הגנה על שלמות השירותים ואבטחתם. בנוסף, בהתאם לתנאי הפעלת השירות בנתב"ג, אנו נדרשים לאפשר לרשות שדות התעופה גישה לפרטי הזמנות נסיעה במונית מנתב"ג שאליהן שויכת או ביצעת, למידע בקשר לשימוש שלך בשירות זה, וכן לפניות בקשר אליו שהתקבלו ממך או לגביך, לצורך ביצוע סמכויותיה של רשות שדות התעופה על פי דין וביחס להסדרת וניטור פעילות המוניות בנתב"ג. למידע נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות למשתמשים בעמדת השירות העצמי להזמנת מוניות מנתב"ג וכן במדיניות פרטיות לנהגי מונית המתקשרים עם Gett לצורך ביצוע נסיעות מנתב"ג.
 • חברות הקבוצה ושינויים ארגוניים: אנו עשויים למסור מידע הנוגע אליך לחברות אחרות בקבוצת Gett לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. בנוסף, אם בעתיד יחול שינוי בבעלות או בשליטה ב-Gett, לרבות בעקבות מיזוג או רכישה של נכסי החברה, Gett (או מי מהחברות הקשורות לה) תהיה רשאית למסור מידע הנוגע אליך לצדדים המעורבים באירוע כזה ככל שהדבר יידרש באופן סביר במסגרתו. אם נסבור ששיתוף מידע כאמור עלול להשפיע על פרטיותך במידע שיהיה ברשותנו או בשליטתנו באותה עת, ניידע אותה על אירוע כזה ועל האפשרויות שיעמדו לך בקשר אליו בדוא"ל, הודעת טקסט או בהודעה בולטת במסגרת השירותים שלנו.
 • הגנה על זכויות ובטיחות: אנו עשויים למסור מידע הנוגע אליך לגורמים המנויים לעיל או לגורמים אחרים, ללא הודעה מוקדמת, אם נסבור בתום לב שהדבר יסייע להגן על הזכויות, הביטחון האישי או הרכוש של Gett, עובדיה, נותני השירות שלה, לקוחותיה, המבקרים באתרי Gett, משתמשים, נהגים, שליחים או כל אדם או גורם אחר.

יובהר שאנו עשויים לשתף מידע הנוגע אליך בדרכים נוספות, וזאת אם נתת את הסכמתך לכך, אם חלה עלינו חובה חוקית לעשות כן, או אם הפכנו את המידע לאנונימי באופן שאינו מאפשר לזהות אותך באמצעים סבירים, ולו בעקיפין.

5. כיצד אנו משתמשים בעוגיות (Cookies) ושאר טכנולוגיות ניטור?

עוגיות: האתרים והשירותים שלנו משתמשים בקבצי עוגיות – "cookies", וכן בפיקסלים, מזהים אנונימיים וטכנולוגיות ניטור אחרות, לצורך איסוף נתונים על משך הביקור שלך באתרי Gett ובשירותים, הדפים שבהם ביקרת ומהיכן הגעת אלינו, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום כללי של המכשיר וכיוצא באלה. נתונים אלה נאספים כדי לסייע לנו להפעיל את אתרי Gett והשירותים, לאבטח אותם ולהבטיח את פעילותם התקינה; לנטר, להעריך ולנתח את תפקודם, לטייב ולשפר אותם; ליצור עבורך חווית שימוש מותאמת אישית; להעריך את יעילות פעילויות השיווק והפרסום שלנו; וכן על מנת להציג לך תכנים שיווקיים מותאמים אישית, לרבות באתרים ושירותים של צדדים שלישיים; הכול למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. למידע נוסף, ניתן לעיין במדיניות העוגיות שלנו.

גוגל אנליטיקס: אנו משתמשים בכלי הניתוח של Google Analytics, שבאמצעותם אנו אוספים נתונים כגון תדירות ביקוריך באתרי Gett, העמודים שבהם צפית ואתרים חיצוניים שבהם ביקרת במקביל או לפני שהתחברת לאתרי Gett, לרבות על ידי מעקב אחר תנועות עכבר, הקלדה ואינטראקציות דומות. אנו נמנעים מלשלב את הנתונים שנאספו באמצעות Google Analytics עם מידע שמאפשר לזהות גולש או משתמש מסוים. היכולת של Google לשתף ולהשתמש בנתונים שנאספו על ידי Google Analytics לגבי ביקוריך באתרי Gett מוגבלת בידי תנאי השימוש של Google Analytics ומדיניות הפרטיות של Google. למידע נוסף על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע בקשר עם Google Analytics, ראה כאן. למידע על אפשרותך לסרב לשימוש במידע הנוגע אליך בידי Google Analytics, ראה כאן.

6. כיצד נעמוד איתך בקשר?

הודעות שירות ותפעול: אנו עשויים לפנות אליך עם מידע חשוב בקשר לשירותים שלנו. לדוגמה, ייתכן שנפנה אליך בדוא"ל, הודעת טקסט, התראות "קופצות" למכשיר הנייד שלך, שיחת טלפון או כל אמצעי קשר העומד לרשותנו, כדי ליידע אותך על שינויים או עדכונים בשירותים שלנו, הזמנות ותשלומים שביצעת או קיבלת, ניסיונות כניסה, אתחול סיסמה וכדומה. באפשרותך לשלוט בחלק מאלה באמצעות הגדרות ההודעות הזמינות באפליקציה, או דרך הגדרות ההתראות במכשיר הנייד שלך. עם זאת, הודעות ופניות מסוימות עשויות להיות הכרחיות לצורך תפעול ומתן השירותים שלנו (כגון הודעות על אתחול סיסמה או חיוב בתשלום), ולא ניתן לסרב לקבל אותן.

דברי פרסום, פעילויות והצעות שיווקיות: בכפוף לקבלת הסכמתך בהתאם לדין, אנו עשויים לפנות אליך בהודעות בעלות אופי שיווקי או פרסומי, למשל לגבי שיפורים לשירותים שלנו ושירותים חדשים, מבצעים, אירועים, פעילויות שיווקיות, הצעות מיוחדות, וכל מידע אחר שלדעתנו עשוי לעניין אותך. הודעות כאמור עשויות להתקבל בדוא"ל, הודעת טקסט, התראות "קופצות" למכשיר הנייד שלך, שיחת טלפון או כל אמצעי אחר העומד לרשותנו ליצירת קשר איתך, לרבות דרך השירותים שלנו, אתרי Gett, או באמצעות המבצעים השיווקיים שלנו בכל אתר או פלטפורמה אחרת. אם אינך מעוניין  לקבל מאיתנו דברי פרסומת כגון אלה, תוכל לבקש בכל עת להסיר את עצמך מרשימות הדיוור שלנו בפנייה לדוא"ל unsubscribe@gett.com, או לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו בהודעות שיישלחו אליך לעניין "הסרה מרשימת דיוור", "הפסקה", "שינוי העדפות דוא"ל" וכיוצא באלה.

הפניות חבר-מביא-חבר: אנו עשויים לפנות אליך בהצעות מיוחדות להפוך לשותף של Gett כנהג או להצטרף לצי השליחים שלנו, אם חבר שלך מסר לנו את פרטי הקשר שלך והצהיר בפנינו שקיבל מראש את הסכמתך למסירת פרטיך לידינו כדי שנוכל ליצור איתך קשר למטרה זו.

7. כיצד אנו מאבטחים את המידע?

אנו נוקטים אמצעי אבטחה פיזיים, טכנולוגיים וארגוניים נאותים בהתאם לסטנדרטים המקובלים בשוק על מנת להגן על המידע השמור אצלנו ואצל נותני השירות שלנו, וכדי לצמצם סיכונים לגניבה, נזק, אובדן של מידע או גישה או שימוש לא מורשים במידע. עם זאת, חשוב שתהיה מודע לכך שללא תלות באמצעי האבטחה הננקטים, כיום לא ניתן לאבטח מידע באופן מוחלט ובהתאם, Gett אינה יכולה להבטיח הגנה אבסולוטית למידע שמאוחסן אצלה או בידי נותני השירות שלה מפני כל תקלה, פריצה, חדירה או סוגים אחרים של שימוש אחר לרעה.

8. כיצד ניתן לממש את זכויותיך ביחס למידע?

אם ברצונך לממש את זכויותיך לפי דין לעיין במידע הנוגע אליך ששמור אצלנו, ובמקרה המתאים לבקש שנתקן מידע כאמור, באפשרותך לעשות כן בפנייה לדוא"ל privacy@gett.com.

במקרה הצורך, ייתכן שנבקש ממך למסור פרטים ומסמכים נוספים או לנקוט פעולות נוספות כדי שנוכל לאמת את זהותך ולוודא שמידע ייחשף רק בפני מי שאליו הוא נוגע. אימות זה עשוי לכלול הצגת אמצעי זיהוי או שימוש בקוד שיישלח למספר הטלפון הנייד שממנו נרשמת לשירותים. פרטים ומסמכים נוספים כאמור, וכן התכתובת שלך מולנו בנוגע לבקשה שלך, יישמרו אצלנו לצרכים משפטיים (כגון תיעוד של אימות זהות המבקש לעיין במידע) בהתאם לאמור בסעיף 3.

יובהר שהזכויות שהדין מקנה לך במידע שנוגע אליך אינן מוחלטות. בהתאם, ייתכנו מצבים שבהם נהיה רשאים או מחויבים לסרב לספק לך את המידע המבוקש, כולו או חלקו, בצירוף נימוקים כנדרש לפי דין.

לתשומת ליבך, במקרה שהמידע המבוקש מעובד על ידי Gett עבור לקוח עסקי, נהיה רשאים להעביר את בקשתך אל מנהלי החשבון אצל אותו לקוח כדי שינחו אותנו כיצד לנהוג בבקשה.

9. הודעות כלליות ויצירת קשר

עדכונים ותיקונים: האמור במדיניות פרטיות זו עשוי להתעדכן מעת לעת על ידי פרסום גרסה מתוקנת שלה במסגרת השירותים שלנו. ככלל, הגרסה המעודכנת תהיה תקפה למן מועד פרסומה. עם זאת, אם נסבור שעדכון או תיקון כאמור כוללים שינויים מהותיים, נפרסם על כך הודעה מוקדמת במסגרת השירותים או באמצעי תקשורת מתאים אחר העומד לרשותנו. בתום התקופה שתצוין באותה הודעה, כל התיקונים ייחשבו כמוסכמים עליך.

קישורים לאתרים חיצוניים: אף שהשירותים שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ו/או לשירותים שהם מציעים, Gett אינה אחראית לאופן שבו צדדים שלישיים נוהגים במידע הנוגע אליך. אתרים ושירותים חיצוניים כאמור וכל מידע שעשוי להימסר או להיות  מעובד באמצעותם, כפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם אתרים ושירותים חיצוניים, ולא למדיניות פרטיות זו. אנו מעודדים אותך לשים לב בעת עזיבת אתרי Gett והשירותים שלנו לטובת אתרים אחרים, לקרוא בעיון מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם אתרים וגורמים חיצוניים, ולוודא שהאמור בהם מוסכם עליך. מדיניות פרטיות זו חלה רק על השירותים של Gett.

מידע על ילדים: Gett אינה אוספת ביודעין מידע מילדים שגילם נמוך מ-16, ואינה מעוניינת לעבד או לשמור מידע הנוגע לילדים כאמור. אם נגלה שילד שגילו נמוך מ-16 משתמש בשירותים באופן שכרוך באיסוף מידע הנוגע אליו, נאסור ונחסום שימוש כאמור במידת האפשר, וננקוט בכל המאמצים כדי למחוק ללא דיחוי כל מידע המאוחסן אצלנו ביחס לילד כזה (למעט מידע שמחובתנו לשמור למטרות משפטיות). אם אתה מאמין שמידע כזה עלול להימצא ברשותנו, אנא צור איתנו קשר בהקדם בדוא"ל privacy@gett.com.

ממונה הגנה על הפרטיות: Gett מינתה את PrivacyTeam לתפקיד ממונה הגנה על הפרטיות שלה (Data Protection Officer). PrivacyTeam מנהלת באופן שוטף את תכנית הפרטיות של Gett, מייעצת לה ומנטרת את פעילותה בכל הנוגע לעמידתה בדיני הגנת הפרטיות במידע שחלים עליה. ניתן לפנות אל PrivacyTeam בכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זו, לתכנית הפרטיות של Gett או למידע ש-Gett מעבדת בנוגע אליך, בדוא"ל dpo@gett.com.

יצירת קשר: אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בכל הקשור לפרטיותך במידע  ששמור אצלנו, אנא פנה אלינו בדוא"ל privacy@gett.com.