מדיניות השירות- נסיעות מונית

תאריך עדכון: 9.7.2019

ככלל, השימוש בשירותי הזמנת שירותי נסיעה במונית באמצעות האפליקציה, האתר שלנו, או באמצעות שירותי העזר, אינו כרוך בדמי שירות כלשהם, למעט דמי הזמנה טלפונית הנגבים על ידי הנהגים בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי הנסיעה במוניות), ובהתאם למדיניות גביית דמי הזמנה טלפונית בלינק שלהלן: https://www.gett.com/il/booking_fee/ . עם זאת, אנו עשויים לגבות דמי שירות נוספים בסך 10 ₪ (להלן: "דמי שירות"), במידה והשתמשת בשירותים שלנו ובסופו של דבר לא התבצעה הנסיעה, כמפורט להלן:

  • בהזמנת נסיעה מיידית, אם הוקצה לך ספק שירותים, ולא ביטלת את ההקצאה בתוך 3 דקות מהמועד שהוקצה לך ספק השירותים; ו/או
  • בהזמנת נסיעה עתידית, אם לא ביטלת את נסיעתך עד 15 דקות לפני מועד האיסוף שהזנת כחלק מההזמנה שביצעת, או אם הוקצה לך ספק שירותים ולא ביטלת את ההקצאה בתוך 5 דקות מהמועד שהוקצה לך ספק השירותים.

יובהר, כי גם מקום שבו לא בוטלה ההקצאה ו/או הנסיעה על ידך לפי האמור לעיל ולא הופעת ביעד איסוף הנסיעה, ו/או שבחרת בסופו של דבר שלא להתקשר עם ספק השירותים ולא לבצע את הנסיעה בפועל, ספק השירותים יהא רשאי לבטל את הנסיעה והינך עשוי להיות מחויב בדמי שירות.

להבהרה, במקרים מסוימים תינתן לך האפשרות להודיע לספק השירותים במסגרת תקופת ההמתנה אודות עיכוב קל הצפוי בהגעה ליעד האיסוף, באמצעות כפתור “אצא בקרוב”. במקרה ולחצת על כפתור “אצא בקרוב”, תינתן לך התראה באפליקציה על הזמן הנותר עד שספק השירותים יהיה רשאי לבטל את הנסיעה והינך עשוי להיות מחויב בדמי שירות כאמור.

במידה וספק השירותים מתעכב ביותר מ-5 דקות מזמן ההגעה המשוער לאחר ההקצאה או ממועד האיסוף שהזנת בהזמנה עתידית, לא תחויב/י בדמי שירות בכל מקרה.
הודעה על גביית דמי השירות תימסר באמצעות האפליקציה.