מדיניות השירות ללקוחות פרטיים – הזמנת שירותי הסעה במונית ושירותי משלוחים

תאריך עדכון : 27.04.2023

ככלל, השימוש בשירותי הזמנת שירותים דרך האפליקציה של Gett, אינו כרוך בתשלום.

יחד עם זאת, אנו עשויים לגבות ממך דמי שירות בסך של 12 ש"ח, במידה שהשתמשת בשירותים הטכנולוגיים שלנו ובסופו של דבר לא התבצעו הנסיעה ו/או המשלוח, כמפורט להלן:

  • בהזמנה מיידית, אם הוקצה לך ספק שירותים, ולא ביטלת את הזמנתך בתוך דקה (1 דקה) ממועד ההקצאה, ובלבד שבמועד הביטול, מועד ההגעה המשוער ו/או מועד ההגעה בפועל של ספק השירותים לא התעדכנו מעבר ל- 8 דקות ביחס למועד ההגעה המשוער במועד ההקצאה;
  • בהזמנה עתידית, אם לא ביטלת את הזמנתך עד 15 דקות לפני המועד המוזמן, ובלבד שבמועד הביטול, מועד ההגעה המשוער ו/או מועד ההגעה בפועל של ספק השירותים לא התעדכנו מעבר ל- 8 דקות ממועד ההגעה המשוער במועד ההקצאה;
  • בהזמנת משלוח (מיידית/עתידית), אם השליח הגיע אל נקודת האיסוף ולאחר שהתברר לו כי משקל המשלוח שהוזמן חורג מהמשקל המקסימאלי שמותר בצי שדרכו בוצעה ההזמנה, ביטל את ההזמנה.

"מועד ההקצאה": המועד שבו נמסרו למשתמש פרטיו של ספק השירותים שהוקצה לו.

"המועד המוזמן": המועד שאליו הוזמן השירות בעת ביצוע הזמנה עתידית.

תשומת הלב כי גם מקום שבו ההזמנה לא בוטלה על ידך, אך לא הופעת ביעד האיסוף ו/או שבחרת בסופו של דבר שלא להתקשר עם ספק השירותים שהוזמן, וספק השירותים שהגיע לנקודת האיסוף נאלץ לבטל בעצמו את ההזמנה (בחלוף תקופת ההמתנה שהוגדרה על ידי החברה), ככל שהתקיימו המצבים שמתוארים לעיל, הנך עשוי להיות מחויב בדמי שירות. יצוין בהקשר זה כי בהזמנת שירות הסעה במונית, לחיצה על כפתור "אצא בקרוב" שמופיע לאחר הגעת נהג המונית לנקודת האיסוף תאריך את משך ההמתנה של הנהג בנקודת האיסוף עד לאפשרות ביטול ההזמנה על ידו.

הודעה על גביית דמי השירות תימסר באמצעות האפליקציה.

מדיניות שירות זו חלה על לקוחות פרטיים שעושים שימוש בשירותים הטכנולוגיים של Gett להזמנת שירותי הסעה במונית ולהזמנת שירותי משלוחים, תחת כלל הציים שקיימים באפליקציה, וגוברת על כל הוראה אחרת בהקשר זה, ככל שישנה.

ככל שהנך לקוח עסקי, מדיניות שירות זו אינה חלה עליך. מדיניות השירות ללקוח העסקי מוגדרת בהסכם שבין Gett לבין בית העסק. למידע על המצבים שבהם ייגבו דמי שירות, יש לעיין בהסכם שברשות בית העסק.